Bijbaan gevonden

Als je een bijbaan hebt gevonden, doet de afdeling bij ons een plaatsingsaanvraag. We mailen je een link om je in te schrijven bij Campus Detachering Online.

Arbeidsovereenkomst ondertekenen 

Nadat je je hebt ingeschreven, ontvang je per email een uitnodiging om je arbeidsovereenkomst te komen tekenen. Lees de informatie goed door en vergeet je identiteitsbewijs niet mee te nemen.

Tijdens het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst geef je aan wanneer je verwacht af te studeren aan de Radboud Universiteit. Dat is de basis voor de duur van jouw arbeidsovereenkomst.

Zodra je je arbeidsovereenkomst hebt getekend, kun je aan de slag.

Plaatsing

Binnen de arbeidsovereenkomst kun je verschillende baantjes (plaatsingen) binnen de universiteit hebben.

  • Van elke plaatsing ontvang je een aparte bevestiging per e-mail. Hierin staat onder andere hoe je je uren moet aanleveren, hoe lang je plaatsing loopt en wat je salaris is.
  • De plaatsingsbevestiging maakt integraal onderdeel uit van je arbeidsovereenkomst!

Urenverwerking en salarisbetaling

  • Campus Detachering betaalt maandelijks uit. Je declareert je gewerkte uren in de meeste gevallen zelf via CD Online, ons digitaal urenportaal.
  • Aan het einde van de maand bied je de uren ter goedkeuring aan je leidinggevende aan (uiterlijk de laatste dag van de maand!).
  • Je leidinggevende geeft akkoord op de door jou ingevulde uren (uiterlijk de 5e van de maand). Je ontvangt een e-mail met een bevestiging dat je uren zijn goedgekeurd.
  • Als op tijd is goedgekeurd, zal je salaris zal uiterlijk de 11e van de maand naar je rekening zijn overgemaakt.

Loonbelasting

Campus Detachering is als werkgever verplicht om loonbelasting en sociale verzekeringspremies in te houden op je loon. 

Meer informatie over belastingen

Loonbelastingformulier

loonbelastingformulier

Contact

+31 24 365 59 99

Contactafdeling