Studentenregeling gebruik onderwijsruimten

Om het voor studenten(sport)verenigingen, studieverenigingen en dergelijke mogelijk te maken voor diverse activiteiten gebruik te maken van onderwijsruimten op de campus heeft het College van Bestuur de studentenregeling 'Gebruik onderwijsruimten' vastgesteld.

Regeling

 1. De regeling is van toepassing voor studentenorganisaties die zijn vermeld op de website van de universiteit.
  Het is voor studie(sport)verenigingen, studentenorganisaties en opleidingscommissies mogelijk om voor activiteiten als genoemd onder artikel 2 van deze regeling gratis gebruik te maken van onderwijsruimten. Eventuele extra kosten, zoals portierskosten en schoonmaakkosten, worden wel in rekening gebracht (indien van toepassing).
 2. De onderwijsruimten mogen door studentenverenigingen worden gebruikt voor de volgende activiteiten:
  - Voorlichtingsbijeenkomsten
  - Introductie
  - Vergaderingen
  - Bedrijvendagen
  - Culturele activiteiten
  - Studentgerichte facultaire activiteiten (bijv. ouderdag)
  - Symposia
  - Congressen, lezingen en debatten
 3. De zalen die door de studentenverenigingen kunnen worden gereserveerd zijn de onderwijsruimten in het Erasmusgebouw, Spinozagebouw, Thomas van Aquinostraat 1, Collegezalencomplex, Linnaeusgebouw, Grotiusgebouw, Elinor Ostromgebouw, Maria Montessorigebouw en Huygensgebouw. Kijk voor een volledige zalenlijst op de pagina onderwijsruimte reserveren.
 4. Gebruik van zalen voor het onderwijs en voor congressen en seminars heeft te allen tijde voorrang op de zaalreserveringen van studentenorganisaties. Campus & Facilities (C&F) stelt daartoe de prioriteiten en beoordeelt de aanvragen. Bij knelpunten zal C&F de betreffende organisatie informeren en zo mogelijk een alternatieve locatie of tijdstip voorstellen.
 5. Aanvragen voor reserveringen dienen tijdig te worden ingediend. Bij de reserveringsaanvraag moet worden aangegeven om wat voor soort bijeenkomst het gaat, tevens dient een programma te worden bijgevoegd bij een groot evenement.
 6. Bij misbruik wordt het normale zaalhuurtarief in rekening gebracht en wordt de desbetreffende vereniging van toekomstig gebruik van deze regeling uitgesloten. Van misbruik is bijvoorbeeld sprake als een vereniging een zaal reserveert voor derden of andersoortige activiteiten organiseert dan opgegeven.
 7. Deze regeling bestaat sinds 1 september 2007

Waar en hoe kan men zalen reserveren?
Voor vragen en voor het reserveren van zalen kan je mailen naar: zaalreservering-cf [at] ru.nl (zaalreservering-cf[at]ru[dot]nl).

Je dient te mailen vanuit een e-mailadres van de studentenvereniging (en niet vanuit een privé of student e-mailadres). De zaalaanvraag dient minstens 2 werkdagen voor datum van reservering te worden gemaild en in de aanvraag dienen de volgende gegevens te staan:

 • contactgegevens: naam aanvrager, naam studievereniging, telefoonnummer
 • datum
 • begin- en eindtijd
 • aantal personen
 • beschrijving van de bijeenkomst
 • eventuele voorkeur voor gebouw en/of zaal