Multi Factor Authentificatie (MFA)

Omdat we online diensten gebruiken waarin gevoelige gegevens worden opgeslagen, zoals cijferinvoersystemen en applicaties met onderzoeksdata, hebben we sterkere vormen van inloggen nodig dan voorheen. Hiervoor gebruiken we op de Radboud Universiteit Multi Factor Authentificatie (MFA).

Inloggen met MFA

Door middel van MFA bevestig je je identiteit bij het inloggen in twee of meer stappen. Eerst vul je zoals gebruikelijk je gebruikersnaam en wachtwoord in. Wanneer deze zijn bevestigd volgt een extra stap: de tweede factor. Dit kan via de smartphone-app Authenticator of per SMS. Pas daarna ben je ingelogd. Zo is de informatie extra beveiligd.

MFA voor Microsoft 365

Nu we Microsoft 365 op de hele universiteit gebruiken, heb je MFA nodig om in te loggen bij alle Microsoft 365 applicaties. 

MFA voor Microsoft 365