Studententopsportfonds

Het Studententopsportfonds verstrekt subsidies voor deelname aan topsportevenementen voor studenten. Ben jij student aan de Radboud Universiteit of aan de HAN en kun je deelnemen aan:

 • World University Games/Universiade (WUG)
 • World University Championship (WUC)
 • European University Championship (EUC)
 • European University Games (EUG)
 • University World Cups (UWC)

Dan kun je in een aantal situaties hiervoor een subsidie aanvragen bij de Radboud Universiteit. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de inschrijfkosten, reiskosten en de door de lokale organisatie opgelegde, verplichte fees en verblijfskosten. Prioriteit ligt bij de eerste vier eerder genoemde evenementen (WUG, WUC, EUC, EUG).  Deelname aan een University World Cup (UWC) kan in aanmerking komen voor een bijdrage. Het Studententopsportfonds ondersteunt daarnaast topsportevenementen voor studenten die gehouden worden in Nijmegen. Als je meedoet als team, vraag je ook als team subsidie aan. Per team kan maximaal voor 1 begeleider subsidie worden aangevraagd.

Kom ik in aanmerking voor het Studententopsportfonds?

Om in aanmerking te komen voor het Studententopsportfonds dien je aan bepaalde eisen te voldoen:

 • Je staat ingeschreven als student bij de Radboud Universiteit of HAN;
 • Je deelname wordt niet of slechts gedeeltelijk financieel ondersteund door je nationale sportbond;
 • Je hebt een schriftelijke bevestiging van Studentensport Nederland (SSN) dat je kunt deelnemen aan een Universiade, WUC, EUC, of EUG;
 • Je hebt een tekort dat je wilt oplossen via subsidiëring.

Als je in aanmerking komt, kun je een voorschot van 75% van je subsidiebedrag ontvangen. Heeft dit de voorkeur, geef dit dan aan op het aanvraagformulier. De rest van de subsidie ontvang je na terugkomst. Deze krijg je zodra je de laatste documenten hebt ingeleverd, zie hiervoor het kopje ‘subsidie afronden’.

Subsidie deelname aanvragen

Dien je aanvraag uiterlijk 4 weken van te voren in. Als er een specifieke reden tot verlate aanvraag is, overleg dan met het secretariaat van het RSC over de mogelijkheden om de aanvraag alsnog in te dienen.

Nodig bij de aanvraag:

 • Een ingevuld aanvraagformulier individueel of als team;
 • Bevestiging deelname vanuit SSN;
 • Een begroting van de verwachte subsidiabele kosten;
 • Voor teams: een overzicht van alle teamleden (inclusief studentnummers) & de naam en contactgegevens van de begeleider.

Stuur deze documenten per mail naar secretariaat-rsc-cf [at] ru.nl. Je krijgt reactie zodra de documenten in goede orde zijn ontvangen. Het RSC neemt de aanvraag in behandeling en kent de subsidie toe of wijst de aanvraag af.

Subsidie topsportevenement aanvragen

Als je een topsportevenement gaat organiseren, moet je dit 12 weken van te voren indienen. Als er een specifieke reden tot verlate aanvraag is, overleg dan met het secretariaat RSC over de mogelijkheden om de aanvraag alsnog in te dienen.

Nodig bij de aanvraag:

 • Een ingevuld aanvraagformulier individueel of als team;
 • Een projectomschrijving inclusief:
  - Motivatie
  - Doelen
  - Doelgroep/deelnemers
  - Programma
  - Relatie tot de Radboud Universiteit/HAN/Nijmegen
 • Een gespecificeerde begroting met toelichting per post.
 • Indien aanwezig: aanbevelingsbrieven en/of correspondentie Studentensport Nederland Topsport SSN (TS).

Stuur deze documenten naar secretariaat-rsc-cf [at] ru.nl. Je krijgt een mail zodra de documenten in goede orde zijn ontvangen. Het RSC neemt de aanvraag in behandeling en kent de subsidie toe of wijst de aanvraag af.

Subsidie afronden

Binnen 8 weken na terugkomst uit het buitenland of na afloop van je evenement dien je ter afsluiting de volgende stukken in:

 • De uitslagenlijst;
 • Verantwoording reiskosten (factuur/afschrift aanleveren);
 • Verantwoording verblijfkosten (bv. factuur SSN);
 • Eindafrekening van de gemaakte kosten (voeg oorspronkelijke begroting toe).

Stuur deze documenten naar secretariaat-rsc-cf [at] ru.nl. Je ontvangt een mail wanneer de documenten in goede orde zijn ontvangen.

Meer informatie?

Voor meer informatie en de hoogte van de subsidies kun je kijken in het Studententopsportfonds reglement.

Voor vragen kun je contact opnemen met het Radboud Sportcentrum: secretariaat-rsc-cf [at] ru.nl. Wij wensen je alvast heel veel succes toe!

Contact

Radboud Sport & Cultuur

+31 243 61 23 92