Hoogte collegegeld

Er zijn twee soorten collegegeld: wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld.   

Welk type collegegeld moet ik betalen? 

Je komt in aanmerking voor het wettelijk collegegeld als je: 

  • De Nederlandse nationaliteit hebt of die van een ander EU/EER-land, Zwitserland of Suriname. Of je hebt een van de Nederlandse verblijfsvergunningen die in aanmerking komen. 
  • Nog geen Nederlands bachelordiploma hebt behaald als je je inschrijft voor een bachelor, of nog geen Nederlands masterdiploma hebt behaald als je je inschrijft voor een master.  

Als je niet aan beide voorwaarden voldoet, betaal je het instellingscollegegeld. Er zijn echter drie uitzonderingen:  

  • Je hebt al een bachelor- of masterdiploma behaald, maar je begint voor de eerste keer aan een opleiding op het gebied van gezondheidszorg of onderwijs.  
  • Je start met een tweede opleiding tijdens je eerste opleiding en je volgt deze tweede opleiding zonder onderbreking. Meer informatie vind je hieronder.
  • Je bent een niet-EU/EER-student en je ontvangt een toelage van UAF (voor vluchtelingstudenten in Nederland).   

Hoogte wettelijk collegegeld  

De meeste studenten betalen het wettelijk collegegeld dat jaarlijks wordt vastgesteld door de Rijksoverheid. Het tarief is gelijk voor alle door de overheid bekostigde opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland.  

Het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2023 - 2024 is € 2.314 voor een voltijd studie. Als je je in dit collegejaar voor het eerst inschrijft voor een bacheloropleiding betaal je het eerste jaar de helft van het collegegeld. Studiejaar 2023 - 2024 is het laatste jaar waarvoor deze regeling geldt.

Het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2024 - 2025 is € 2.530 voor een voltijd studie.   

Hoogte instellingscollegegeld  

De hoogte van het instellingscollegegeld verschilt per opleiding. Je vindt het instellingscollegegeld op de opleidingspagina. Zoek jouw bachelor of master.  

Uitzondering extra vakken of tweede opleiding  

Tijdens een bachelor of master kun je vakken volgen bij een andere opleiding. Of een volledige tweede opleiding ernaast volgen. Je hoeft dan alleen wettelijk collegegeld te betalen voor je eerste bachelor of master. Je mag, nadat je gestart bent met je tweede opleiding, wel afstuderen voor de eerste opleiding. Als je met je tweede opleiding gestart bent tijdens een eerste opleiding, en deze tweede opleiding zonder onderbreking van je inschrijving volgt, betaal je enkel het wettelijk collegegeld.   

Let hierbij op dat specialisaties onder dezelfde bachelor- of masteropleiding kunnen vallen als je eerste opleiding. Deze specialisaties gelden in dat geval niet als twee verschillende opleidingen. Je betaalt dan, als je de ene opleiding afrondt en verder gaat met de andere, het (hogere) instellingscollegegeld. Je kunt controleren of dit voor jouw opleidingen geldt door contact op te nemen met je studieadviseur of de Centrale Studentenbalie.  

De Radboud Universiteit maakt daarnaast een uitzondering voor studenten die meteen na hun eerste bachelor of master aan de Radboud Universiteit een tweede bachelor of master aan de Radboud Universiteit willen volgen. Voor de tweede opleiding betaal je officieel het instellingscollegegeld dat we in dit geval verlagen naar het tarief van het wettelijk collegegeld. Let op: je moet hiervoor onafgebroken bij de universiteit ingeschreven staan. Als je je tussentijds uitschrijft, moet je het volledige instellingscollegegeld betalen bij je nieuwe inschrijving.  

Contact

Contactafdeling