Hoogte collegegeld

Er zijn twee soorten collegegeld: wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Lees meer over welk soort collegegeld voor jou van toepassing is op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Wettelijk collegegeld

Het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2023 - 2024 is € 2.314 voor een voltijd studie. Als je je in dit collegejaar voor het eerst inschrijft voor een bacheloropleiding betaal je het eerste jaar de helft van het collegegeld. Dit is het laatste jaar dat deze regeling geldt.

Voor studiejaar 2024-2025 is het wettelijk collegegeld € 2.530,- voor een voltijd studie. Bachelorstudenten die zich dit studiejaar voor het eerst hebben ingeschreven betalen het voltallige collegeld. 

Kijk voor meer informatie over collegegeld op de website van de Rijksoverheid.

Instellingscollegegeld

De hoogte van het instellingscollegegeld verschilt per opleiding. Het instellingscollegegeld voor studiejaar 2024-2025 is bekend en staat vermeld op de opleidingspagina.  Zoek jouw opleiding.

Het wettelijk collegegeld, vastgesteld door de Nederlandse overheid, is van toepassing op EU/EER*, Zwitserse of Surinaamse studenten die nog geen bachelordiploma in Nederland hebben behaald. Er zijn enkele uitzonderingen op deze voorwaarden. Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden en ben je afkomstig uit een EU/EER-land, dan kom je in aanmerking voor het EU/EER-instellingscollegegeldtarief. Kom je uit een niet-EU/EER-land (excl. Zwitserland en Suriname), dan kom je in aanmerking voor het niet-EU/EER instellingscollegegeld. 

Let op, als niet-EU/EER-student kom je in aanmerking voor het wettelijk collegegeld als je: 

Een UAF-beurs ontvangt (voor vluchtelingstudenten in Nederland); 
of als je voldoet aan de nationaliteitseis voor studiefinanciering van DUO.
*EU/EER-landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland (inclusief Caribisch Nederland), Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië of Zweden.

Uitzondering extra vakken of tweede opleiding

Tijdens een bachelor of master kan je vakken volgen bij een andere opleiding. Of een volledige tweede studie ernaast doen. Je hoeft dan alleen wettelijk collegegeld te betalen voor je eerste bachelor of master. Je mag, nadat je gestart bent met je tweede opleiding, wel afstuderen voor de eerste opleiding. Als je met je tweede opleiding gestart bent tijdens een eerste opleiding, en deze tweede opleiding zonder onderbreking van je inschrijving volgt, betaal je enkel het wettelijk collegegeld. Lees meer over collegegeld voor een tweede studie naast je eerste bachelor of master op de website van DUO

Let hierbij op dat specialisaties onder één bachelor- of masteropleiding kunnen vallen. Deze hebben dan dezelfde ISAT-code (volgens het croho-register) en gelden in dat geval niet als twee verschillende opleidingen. Je betaalt dan als je de ene opleiding afrondt en verder gaat met de andere het (hoge) instellingstarief. Je kunt controleren of dit voor jouw opleidingen geldt door op deze website van DUO de opleidingen op te zoeken en de ISAT-codes te vergelijken.

De Radboud Universiteit maakt daarnaast een uitzondering voor studenten die meteen na hun eerste bachelor of master aan de Radboud Universiteit een tweede bachelor of master aan de Radboud Universiteit willen volgen. Voor de tweede studie betaal je instellingscollegegeld dat net zo hoog is als het wettelijk collegegeld. Let op: Je moet hiervoor onafgebroken bij de universiteit ingeschreven staan. Als je je tussentijds uitschrijft, moet je het volledige instellingscollegegeld betalen bij je nieuwe inschrijving.

Contact

Contactafdeling