Pre-mastervergoeding

Voor het volgen van een pre-master betaal je geen collegegeld, maar een vergoeding per studiepunt (ECTS). Voor het studiejaar 2023-2024 is deze vergoeding vastgelegd op € 38,56 per ECTS met een maximum van € 2.314,-. Voor het studiejaar 2024-2025 is dit €42,17 per ECTS met een maximum van €2530,-.

Berekening pre-mastervergoeding

We berekenen de vergoeding op basis van het aantal studiepunten dat de toelatingscommissie verklaart op de toelatingsverklaring. Het aantal ECTS is na de start van de pre-master niet meer te wijzigen. Mocht je voor vrijstellingen in aanmerking komen, regel dit dan vóór de start van de pre-master. De toelatingscommissie geeft het verminderde aantal ECTS door.

Studieduur en hoogte vergoeding

Je mag twee ononderbroken studiejaren onderwijs volgen zonder dat je opnieuw vergoeding hoeft te betalen. Het studiejaar van aanvang is het eerste studiejaar; het daaropvolgende studiejaar is het tweede studiejaar.

De termijn voor studenten die zijn ingeschreven voor een pre-master bij de Faculteit der Medische Wetenschappen is één jaar.

De termijn voor studenten die zijn ingeschreven voor een pre-master in deeltijd bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is drie jaar. De toelatingscommissie moet dit in de verklaring aangeven.

Vrijstelling en extra vakken

Volg je een pre-master terwijl je een opleiding volgt waarvoor je collegegeld betaalt? Dan hoef je geen vergoeding voor de pre-master te betalen.

Wil je buiten je vastgestelde vakken van de pre-master extra vakken volgen? Dan heb je een reguliere inschrijving nodig en betaal je het bijbehorende (instellings)collegegeld.

Tussentijds uitschrijven

De inschrijving voor de pre-master is voor het gehele studiejaar. Tussentijds beëindigen van de inschrijving kan alleen per 1 maart. 

Als het pre-mastercertificaat dan al is behaald, ontvang je geen geld terug. Je betaalt dan. voor het aantal ECTS dat het pre-mastercertificaat omvat. Het verzoek tot uitschrijving via Studielink moet vóór 1 maart zijn ingediend via Studielink. Bij beëindiging van de inschrijving per 1 maart voor een pre-masterprogramma met een omvang van meer dan 30 ECTS is alleen een vergoeding verschuldigd over de eerste 30 ECTS.

Vergoeding betalen

Je betaalt de vergoeding in het eerste studiejaar. Je kan in één keer betalen of in gelijke termijnen via automatische incasso. Let op: wanneer je je inschrijft per 1 februari, dien je de volledige vergoeding in 5 termijnen te betalen.
Meer informatie over het betalen van de pre-mastervergoeding

Wanneer je een pre-master volgt, betaal je het eerste jaar van inschrijving de gehele vergoeding. Het tweede jaar hoef je niets meer te betalen. Osiris doet dit niet automatisch. De vergoeding van 0,00 euro moet handmatig aangepast worden. Dit gebeurt binnen twee weken na herinschrijving in Studielink. Maak je dus geen zorgen als je niet het juiste bedrag ziet staan in Studielink. Dit wordt nog handmatig aangepast.

Downloads

Contact

Contactafdeling