Diploma aanvragen

Als je genoeg studiepunten hebt behaald, kun je afstuderen. Om dat te doen, vraag je je diploma aan. 

Vereisten diploma aanvragen

Als student moet je aan een aantal zaken voldoen voordat je je diploma kan aanvragen. Je kan je diploma pas aanvragen als: 

  • al je resultaten in Osiris zijn geregistreerd. Controleer dit dus goed en neem contact op met een docent als je iets mist.
  • je op de examendatum staat ingeschreven voor de opleiding waarvoor je een diploma aanvraagt. Let op: er mogen niet meer dan zes weken zitten tussen de examendatum en de datum dat je je diploma aanvraagt. 
  • je aan je betalingsverplichtingen (collegegeld) hebt voldaan.

Scriptierepository

De Radboud Universiteit heeft een scriptierepository opgezet waarin scripties kunnen worden opgenomen en toegankelijk worden gemaakt voor derden. Bij het aanvragen van je diploma kun je aangeven of je akkoord bent met openbaarmaking van je scriptie. 

Diploma aanvragen

Het aanvragen van je diploma loopt bij alle faculteiten anders. Bekijk hieronder wat op jouw faculteit van toepassing is. 

Judicium

Je kan, als je aan de voorwaarden voldoet, bij het afronden van een opleiding in aanmerking komen voor een judicium. De richtlijnen hiervoor zijn op de hele Radboud Universiteit gelijk. Een judicium hoef je niet zelf aan te vragen, dit wordt berekend bij de verwerking van je diploma-aanvraag. 

Certificaat Bestuurs- en medezeggenschap

Wanneer je bestuurs- of medezeggenschapswerk hebt verricht tijdens je opleiding, kun je bij je afstuderen een 'certificaat bestuurs- en medezeggenschapswerk' aanvragen. In de regeling certificaat bestuurs- en medezeggenschapswerk vind je de criteria en procedure om het certificaat aan te vragen. 

Examendatum en datum uitschrijving

De examendatum is de datum waarop je officieel afstudeert: deze komt ook op je diploma te staan. Als je binnen een maand na het laatst behaalde resultaat je diploma aanvraagt, wordt de datum van het laatst behaalde resultaat je examendatum. Vraag je je diploma later aan, dan wordt je examendatum de datum waarop je je aanvraag doet. Als je je aanvraag doet in het weekend of op een officiële feestdag, wordt je examendatum de eerstvolgende werkdag. Je moet dan nog wel ingeschreven staan. 

Voorbeeld: is je bachelorthesis op 6 november met een toetsdatum van 30 oktober met een positief resultaat verwerkt in Osiris? Dan geldt 30 oktober als je examendatum en is 1 november je uitschrijfdatum. Ook als je jouw diploma pas op 6 november aanvraagt.

De examendatum is belangrijk voor het uitschrijven bij Studielink, je collegegeld en je OV-kaart. Om problemen te voorkomen is het verstandig om jouw studiefinanciering en reisproduct zo snel mogelijk te stoppen. Alles over studiefinanciering regel je zelf bij DUO.

Uitzondering FNWI

Bij FNWI is er per maand een examendatum. Je kan geen examen aanvragen met een datum in het verleden. 

Na je aanvraag

Het verwerken van je aanvraag duurt een aantal weken. Hier informeert je opleiding je over. 

Ben je klaar met studeren?

Ga je een masteropleiding aan de Radboud Universiteit volgen?

Diploma-uitreiking

Je ontvangt je diploma tijdens een diploma-uitreiking. Als je niet aanwezig kan of wil zijn bij de diploma-uitreiking kun je kiezen voor een balie-uitreiking.