Inschrijven voor een andere studie

Wanneer je al een (her)inschrijving ingediend hebt in Studielink en je besluit van opleiding te veranderen, dan kun je dit aanpassen. Als je je opleiding wijzigt vóór 1 september gaat dat iets anders dan wanneer je je opleiding ná 1 september wijzigt.

Opleiding wijzigen voor 1 september

  1. Trek de inschrijving voor de eerste inschrijving helemaal in;
  2. Doe een nieuw inschrijvingsverzoek voor de nieuwe opleiding.

Wanneer je nageplaatst bent voor een opleiding met een numerus fixus, vervolg dan je inschrijving in Studielink. Gaat het om andere specifieke toelatingseisen dan zal je vooropleiding eerst beoordeeld moeten worden door de toelatingscommissie. Meld je je na 1 juli aan, dan kunnen we niet meer garanderen dat je per 1 september kunt starten als je bent toegelaten.

Een wijziging kan in sommige gevallen consequenties hebben voor het de hoogte van het collegegeld.

Opleiding wijzigen na 1 september

Wanneer je na 1 september besluit om van opleiding te veranderen dan regel je dat ook via Studielink.

Het verschil met bovenstaande procedure is dat je de eerste inschrijving moet stopzetten. Hiervoor zul je via Studielink een verzoek tot uitschrijven moeten doen. Daarna plaats je een nieuw inschrijvingsverzoek voor, alleen, de nieuwe studie.

Later inschrijven kan alleen met toestemming van de examencommissie van de desbetreffende opleiding. De toestemming om later in te kunnen schrijven regel je via de opleiding. Zij moeten beoordelen of je nog ingepast kan worden in het onderwijsprogramma. Zij laten dit dan weten aan onze administratie.