Instromen huidig collegejaar

Bij sommige bachelor- en masteropleidingen is het mogelijk om later in het studiejaar in te stromen. Dit kan alleen als het past binnen het onderwijsprogramma en als je toestemming hebt van de toelatingscommissie van de opleiding. Voor bacheloropleidingen geldt dat je alleen kan instromen als hogerejaars, eerstejaars studenten kunnen alleen in september starten.

Wanneer kun je je aanmelden?

Je kunt je tot de 20e van de maand aanmelden in Studielink voor een inschrijving per de volgende maand. Als je je bijvoorbeeld per 1 december in wil schrijven, kun je daarvoor een inschrijfverzoek in Studielink doen tot 20 november.

Je kunt je twee maanden van tevoren inschrijven per de eerste van een bepaalde maand. Als je je bijvoorbeeld per 1 maart wil inschrijven, dan kun je vanaf 1 januari het inschrijfverzoek in Studielink doen.

Aanmeldproces

Je doet in Studielink een ‘nieuw inschrijvingsverzoek’ voor de studie waar je je voor wil inschrijven. Hierna ontvang je een digitale vragenlijst. Nadat je die ingediend hebt, beoordeelt de toelatingscommissie of je op de door jou opgegeven datum in Studielink kunt beginnen. Per mail krijg je te horen of je dan kunt instromen en of er aanvullende toelatingseisen zijn waar je aan moet voldoen.

Opnieuw instromen na studieonderbreking

Studeerde je al aan de Radboud Universiteit en wil je weer instromen? Doe dan via Studielink een  ‘nieuw verzoek tot inschrijving’ voor de studie waarvoor je je wilt inschrijven.

Financiën

Het collegegeld wordt evenredig berekend voor het resterend deel van het collegejaar waarover je inschrijft: 1/12 deel van het totale collegegeld voor iedere maand die het collegejaar nog telt. De betaling kun je op diverse manieren regelen.

Denk eraan dat latere inschrijving gevolgen kan hebben voor je studiefinanciering. Wanneer je niet ingeschreven bent heb je ook geen recht op studiefinanciering. Voor onterecht bezit van het reis-product rekent DUO bovendien een aanzienlijke boete.

Instromen vanuit een andere universiteit

Wanneer je vanuit een andere universiteit wil instromen neem dan contact op met de studieadviseur van de opleiding. Contactgegevens vind je op de opleidingspagina.