Onderwijs volgen

Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt voor het volgen van je studie. Lees meer over het gebruik van apps voor studenten en digitale leeromgevingen, je cijfers bekijken, rooster of studieprogramma, inschrijven voor cursussen en tentamens en studieboeken bestellen.

 • Apps voor studenten

  Bekijk welke apps de Radboud Universiteit aanbiedt voor studenten.

 • Bindend studieadvies (BSA)

  Aan het einde van het eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies (BSA) dat bepaalt of je door kunt gaan met je opleiding.

 • Brightspace

  Brightspace is de digitale leeromgeving van de Radboud Universiteit. Je vindt hier o.a. cursusinformatie, documenten en online colleges en je kan opdrachten inleveren.

 • Cijfers bekijken

  Je cijfers en studievoortgang vind je in het systeem OSIRIS.

 • Duurzame bachelorvakken

  Wil je tijdens je bachelor vakken over duurzaamheid volgen? Bekijk welke vakken binnen jouw faculteit worden aangeboden.

 • Duurzame mastervakken

  Hieronder vind je een overzicht van alle mastercursussen waarin duurzaamheidsvraagstukken een prominent thema zijn.

 • Een bijvak of minor volgen

  Tijdens je opleiding heb je meestal vrije ruimte waarin je bijvakken of minoren bij een andere opleiding kunt volgen, binnen de Radboud Universiteit of elders.

 • Extra uitdaging naast je studie

  Ben je op zoek naar meer uitdaging in of naast je studie? Bekijk hier de mogelijkheden voor extracurriculaire activiteiten.

 • Inschrijven cursussen en tentamens

  Via OSIRIS schrijf je je in voor vakken en tentamens.

 • Overzicht Onderwijs- en Examenregelingen (OER)

  In de OER van jouw opleiding vind je meer informatie over de opbouw van de opleiding, de regels en gang van zaken rondom onderwijs en toetsen, en de rechten en plichten van studenten en docenten.

 • Regels en richtlijnen voor studenten

  Lees op deze pagina welke regels en richtlijnen gelden voor studenten aan de Radboud Universiteit.

 • Rooster bekijken

  In je rooster zie je waar en wanneer je je colleges en tentamens hebt.

 • Scripties als voorbeeld

  Ga je een scriptie schrijven? Scripties van anderen kunnen je helpen bij het schrijven van je eigen scriptie. In de scriptierepository vind je voorbeelden.

 • Studentenportal

  In de Radboud studentenportal vind je een overzicht van je e-mail, rooster, contactgegevens, cijfers, Brightspace en nieuwsberichten.

 • Studieboeken bestellen

  Lees hoe je studieboeken, readers, dictaten en ander cursusmateriaal bestelt.

 • Studiegids bekijken

  Bekijk in de studiegids welke cursussen en minoren in je studieprogramma zitten.

 • Studievoortgang inzien in OSIRIS

  Met het studieinformatie systeem OSIRIS kun je je als student opgeven voor onderwijs en tentamens en je studievoortgang inzien.