Inschrijven cursussen en tentamens

Via OSIRIS schrijf je je in voor cursussen, tentamens en herkansingen. 

Ga naar OSIRIS

Om je in of uit te schrijven voor cursussen en tentamens, gebruik je de handleiding In-/uitschrijven cursussen en tentamens.

Je wordt automatisch ingeschreven voor de eerste kans van het tentamen bij je cursusinschrijving.

Let op: wanneer je je inschrijft voor een mastervak terwijl je je Bachelor nog niet gehaald hebt, word je niet automatisch ingeschreven voor de eerste tentamenkans. Dit dien je zelf te doen zodra je je bachelorexamen hebt behaald en daadwerkelijk een masterstudent bent.

Voor herkansingen moet je je zelf inschrijven. Gebruik hiervoor de handleiding Inschrijven herkansing

Deadlines

Je hebt bij het inschrijven voor cursussen en tentamens te maken met een deadline. Na deze deadline is inschrijven niet meer mogelijk.

De inschrijfdeadlines voor cursussen verschillen per opleiding. Je vindt jouw deadlines in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van je opleiding.

Inschrijving voor een tentamen is mogelijk tot de vijfde werkdag voor de afnamedatum. Concreet betekent dit: de inschrijving voor een tentamen sluit om 23.59 uur op de dag voorafgaand aan een periode van vijf werkdagen vóór de datum van het tentamen, zodat er altijd vijf hele werkdagen zitten tussen de deadline voor inschrijving voor het betreffende tentamen en de datum van dat tentamen. De dag waarop het tentamen plaatsvindt, telt nooit mee in deze periode van vijf werkdagen. De Medische Faculteit hanteert een inschrijftermijn van 5 dagen of meer, in de Onderwijs en Examenregelingen (OER) vind je hierover meer informatie. 
Let op: houd rond feestdagen en de kerstperiode rekening met de niet-werkdagen van de Radboud Universiteit.

 

Contact

Neem contact met op met het STIP van je faculteit voor vragen over inschrijven voor cursussen en tentamens