Inschrijven tentamens

Een cursus of studieonderdeel wordt altijd afgesloten met één of meerdere tentamens. Een tentamen kan een toets, paper of mondeling zijn en valt altijd in een tentamenperiode. Om een tentamen af te mogen leggen, moet je ingeschreven staan. Je wordt automatisch ingeschreven voor de eerste gelegenheid van de tentamens bij je cursusinschrijving. 

Herkansingen

Wanneer je een herkansing moet doen, dan moet je jezelf aanmelden voor die gelegenheid via OSIRIS.  

Ga naar OSIRIS

Gebruik de handleiding om je in of uit te schrijven voor tentamens.

Bij succesvolle inschrijving in Osiris ontvang je een bevestigingsmail. Bewaar deze bevestiging, het is een bewijs dat je je hebt ingeschreven. Heb je geen bevestiging ontvangen, neem dan contact op met je facultaire STIP.

Let op: Wanneer je je inschrijft voor een mastervak terwijl je je bachelor of pre-master nog niet gehaald hebt, word je niet automatisch ingeschreven voor de eerste tentamenkans. Dit dien je zelf te doen zodra je je bachelorexamen hebt behaald en daadwerkelijk een masterstudent bent. 

Deadlines

Elke faculteit hanteert strikte deadlines voor het inschrijven voor tentamens én hertentamens. Je vindt jouw precieze deadlines hieronder bij de betreffende faculteit.

Inschrijving voor een tentamen is mogelijk tot de vijfde werkdag voor de afnamedatum. Concreet betekent dit: de inschrijving voor een tentamen sluit om 23.59 uur op de dag voorafgaand aan een periode van vijf werkdagen vóór de datum van het tentamen. Er zitten dus altijd vijf hele werkdagen tussen de deadline voor inschrijving en de datum van het tentamen. De dag waarop het tentamen plaatsvindt, telt nooit mee in deze periode van vijf werkdagen.

Na deze deadline is inschrijven niet meer mogelijk.

Let op: houd rond feestdagen en de kerstperiode rekening met de niet-werkdagen van de Radboud Universiteit.

Inschrijfdeadline gemist

Als je de deadline voor inschrijving mist, kun je je niet meer (laten) inschrijven, ook niet via het STIP

Alleen als je de inschrijfdeadline mist door een bijzondere omstandigheid (bijvoorbeeld: bewijsbare ziekte of bijzondere familieomstandigheden), kun je bij de examencommissie een formeel verzoek indienen om alsnog ingeschreven te worden. Echter, zelfs een bijzondere omstandigheid is geen garantie dat je alsnog ingeschreven kunt worden.

Studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen moeten het formulier: Osiris examenverzoek invullen. 

Afmelden voor een tentamen

Als je staat ingeschreven voor een tentamen en je besluit om het tentamen toch niet te maken, schrijf je dan bij voorkeur vóór de inschrijfdeadline uit. Doe je dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor je judicium. Afmelden voor een tentamen kan in Osiris. Als je je binnen vijf werkdagen voorafgaand aan het tentamen wilt afmelden, meld je dan bij het STIP van de faculteit waar het tentamen plaatsvindt.

Beide tentamengelegenheden niet gehaald

Als je beide tentamengelegenheden van een vak niet hebt behaald of niet hebt deelgenomen (ND), dan is de volgende gelegenheid om het tentamen te maken in het volgende studiejaar. Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor je in de problemen komt met je studieplanning en daarom een extra tentamengelegenheid in dit jaar nodig hebt? Neem dan contact op met je studieadviseur.     

In- en uitschrijven voor (her)tentamens voor uitwisselingsstudenten

Als uitwisselingsstudent aan de Radboud Universiteit ben je automatisch ingeschreven voor de eerste gelegenheid van je cursus(sen). Moet je een herkansing maken, dan kun je dit via dit formulier aanvragen.

Contact

Neem contact met op met het STIP van je faculteit voor vragen over in- en uitschrijven voor tentamens.