OER Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

In onderstaande overzicht vind je alle Onderwijs- en Examenregelingen vanaf het studiejaar 2023-2024.

Bacheloropleidingen 2024-2025

Masteropleidingen 2024-2025

Research Masteropleidingen 2024-2025

Facultaire reglementen