OER Faculteit der Rechtsgeleerdheid

In onderstaande overzicht vind je alle Onderwijs- en Examenregelingen vanaf het studiejaar 2016-2017.

Bachelor- en masteropleidingen 2024-2025

OER FdR 2024-2025.pdf

Overgangsregelingen

Facultair examenreglement

Reglement facultaire examencommisie faculteit der Rechtsgeleerdheid

In het Reglement examencommissie zijn de samenstelling, taken en bevoegdheden, en de organisatie vastgelegd van de examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Dit reglement is van toepassing op alle opleidingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid