OER Faculteit der Sociale Wetenschappen

Onderstaande Onderwijs- en Examenregelingen (OER) gelden voor het academisch jaar 2023-2024.

Studenten die voor 1 september 2016 ingeschreven stonden voor een opleiding en van wie de inschrijving sindsdien onafgebroken is, mogen zich ook beroepen op de cohortOER die gold in het jaar van hun eerste inschrijving. Voor studenten die voor het eerst voor een opleiding stonden ingeschreven in collegejaar 2016-2017 of later, geldt dus altijd alleen de huidige OER.