Overzicht Onderwijs- en Examenregelingen (OER)

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding vind je meer informatie over de opbouw van de opleiding, de regels en gang van zaken rondom onderwijs en toetsen, en de rechten en plichten van studenten en docenten. Gebruik de onderstaande links om jouw OER te bekijken.