Regels en richtlijnen voor studenten

Lees op deze pagina welke regels en richtlijnen er gelden voor studenten aan de Radboud Universiteit. 

Studentenstatuut

Het Studentenstatuut beschrijft de rechtspositie, de rechten en plichten van studenten en rechtsbescherming van studenten aan de hand van vragen en een antwoord op hoofdlijnen.

Lees het Studentenstatuut

Gedragscode Internationale Student Hoger Onderwijs

De Gedragscode Internationale Student Hoger Onderwijs bevat afspraken die (de vertegenwoordigers van) instellingen voor hoger onderwijs hebben gemaakt over de omgang met internationale studenten. 

Lees de Gedragscode Internationale Student Hoger Onderwijs

Reglement Landelijke Commissie Gedragscode Internationale Student

Bij de Gedragscode hoort ook een Reglement. Hierin is onder andere opgenomen wat de bevoegdheden zijn van de Landelijke Commissie. Ook wordt de klachtenprocedure beschreven in het Reglement. 

Lees het Reglement