Rooster bekijken

In je rooster zie je waar en wanneer je je colleges en tentamens hebt.

Ga naar je rooster

Studieprogramma, studentengroep of vakken toevoegen aan rooster

Om je eigen studieprogramma of vakken toe te voegen aan je rooster, gebruik je de handleiding Persoonlijk rooster toevoegen. Er is geen koppeling met Osiris dus je moet zelf kijken of de gekozen werk- of studentengroep in persoonlijk rooster overeenkomt met de groep waar je in Osiris voor ingeschreven staat. Voor de Faculteit der Medische Wetenschappen en de Faculteit der Letteren gelden andere handleidingen:

Contact

Neem contact met op met het STIP van je faculteit voor vragen over het bekijken van je rooster.