Scriptierepository

De Radboud Universiteit heeft een scriptierepository opgezet waarin alle scripties worden opgenomen en toegankelijk worden gemaakt voor derden. 

Wanneer je je diploma aanvraagt, kun je aangeven of je akkoord bent met openbaarmaking van je scriptie. Zo ja, vul dan ook het toestemmingsformulier in en voeg dit als PDF-bestand bij je aanvraag. De Radboud Universiteit is verplicht alle scripties te archiveren en beschikbaar te maken voor o.a. visitatiecommissies. Ook hiervoor wordt de scriptierepository gebruikt. Je scriptie zal dus altijd worden opgenomen in de scriptierepository, maar jij bepaalt of je scriptie ook door iedereen te raadplegen is.