De Scriptierepository gebruiken

Het is mogelijk en bij de meeste faculteiten zelfs verplicht om een scriptie digitaal aan te leveren. Dat gebeurt via de Scriptierepository, een digitaal archief dat door de Universiteitsbibliotheek wordt beheerd. 

Naar de Scriptierepository

Stappenplan

 1. Zorg dat je aan de richtlijnen voldoet

  Om opname in de Scriptierepository mogelijk te maken is het belangrijk dat de scriptie voldoet aan de volgende eisen:

  • De scriptie is voorzien van een voorblad, titelpagina en inhoudsopgave
  • De titelpagina bevat de volgende informatie:
   • Titel (en eventuele ondertitel)
   • Volledige voorletters/voornaam, achternaam en studentnummer van de student
   • Datum en jaartal van afstuderen
   • Naam van de studierichting van afstuderen
   • Volledige voorletters en achternaam van de begeleider(s)
   • Naam van de faculteit
     
  • De bladzijden zijn genummerd
  • De scriptie bestaat uit één pdf-bestand

  Let op! Zorg dat je voordat je je scriptie inlevert voor plaatsing in de Scriptierepository alle persoonlijke informatie die je niet openbaar wilt maken verwijdert (bijvoorbeeld een e-mailadres, telefoonnummer, huisadres of handtekening).

 2. Lever je scriptie aan in pdf-formaat

  De digitale versie van je scriptie moet aangeleverd worden in pdf-formaat. Er zijn diverse programma's waarmee je een dergelijk pdf-bestand kunt maken. De digitale versie van de scriptie moet bestaan uit één enkel, onbeveiligd pdf-bestand. De eisen kunnen verschillen per faculteit.

 3. Vul het toestemmingsformulier in

  Je scriptie wordt online full text openbaar toegankelijk via de Scriptierepository. Daarvoor voeg je bij het aanleveren een toestemmingsformulier bij. Als je scriptie (bedrijfs)gevoelige informatie bevat of om een andere reden niet openbaar gemaakt mag worden, geef dat dan duidelijk aan bij het inleveren van je scriptie.

 4. Zorg ervoor dat je plagiaat vermijdt

  Plagiaat is het overnemen van gegevens uit andermans werk zonder correcte bron­vermelding. Natuurlijk bezondig je je in je scriptie niet aan plagiaat. De Universiteitsbibliotheek heeft een korte tutorial over plagiaat gemaakt met tips hoe je plagiaat kunt herkennen en vermijden.

 5. Denk goed na over datamanagement

  Ook bij het schrijven van een scriptie is het verstandig om al zo vroeg mogelijk goed na te denken over hoe je met de daarin gebruikte data wil omgaan. Meer informatie staat in een tutorial over datamanagement die het Expertisecentrum Onderzoeksdata van de Universiteitsbibliotheek hiervoor gemaakt heeft.

 6. Denk aan de auteursrechten van afbeeldingen

  Bij het opnemen van afbeeldingen en/of foto's in je scriptie heb je te maken met auteursrechten. Je bent daarbij als student zelf verantwoordelijk dat je geen inbreuk maakt op die auteursrechten. Op het toestemmingsformulier dat je bij je scriptie inlevert verklaar je dat je dit goed geregeld hebt. Zorg er dus ook voor dat dat zo is!