Huisregels tijdens een toets

Voor alle studenten gelden dezelfde huisregels tijdens het maken van een toets. Iedere opleiding heeft een eigen Onderwijs- en Examenregeling (OER) met de specifieke regels voor die opleiding, waarin deze huisregels zijn opgenomen. De informatie op deze pagina is een samenvatting van die huisregels. We hebben op een andere pagina ook wat praktische informatie voor je op een rijtje gezet.

Je bent als student zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van de geldende huisregels. Raadpleeg de OER van jouw opleiding voor een uitgebreidere versie van de huisregels. Het niet naleven van deze regels kan ertoe leiden dat jou de toegang tot de toetsruimte wordt ontzegd.

Identiteitscontrole

 • Je kunt alleen aan een toets deelnemen op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. Een papieren kopie, bestand op je mobiel of verlopen legitimatiebewijs zijn niet geldig.

Spullen meenemen

Op jouw toetsplek mag je wel bij je hebben:

 • Jouw legitimatiebewijs (verplicht) en campuskaart
 • Iets te eten en/of drinken zolang dit het toezicht en/of handhaven van de noodzakelijke rust en orde niet verstoort
 • Hulpmiddelen die zijn toegestaan door je docent (zoals kladpapier of een rekenmachine)

Op jouw toetsplek mag je niet bij je hebben:

 • Je telefoon
 • Een horloge
 • Overige apparatuur die niet als hulpmiddel is toegestaan

Schakel al je apparatuur (waaronder horloges, laptops, tablets, telefoons en andere smart devices) uit en berg deze op in je tas. Het niet uitschakelen en/of opbergen van apparatuur kan een fraudemelding opleveren. Jassen, tassen en overige spullen dien je op te bergen.

Toegang en verlaten van de toetsruimte

 • De ruimte is ten minste 15 minuten voor aanvang van de toets open voor deelnemers.
 • Laatkomers mogen tot 15 minuten na de start van de toets naar binnen.
 • De eerste 30 minuten van de toets mag je de zaal niet verlaten.
 • Na de eerste 30 minuten van de toets mag je naar het toilet onder begeleiding van een surveillant.

Tijdens de toets

 • Je bent verplicht om de instructies van een surveillant op te volgen. Het niet opvolgen van instructies kan een fraudemelding opleveren.

Inleveren

 • Je kan verplicht worden om alle uitgereikte materialen in te leveren, inclusief kladpapier.