Papieren toets maken

Het maken van een papieren toets verloopt anders dan een digitale toets. Zo zijn er verschillende toetslocaties op en buiten de campus, vind je geen zitplek in je persoonlijke rooster en moet je een eigen pen meenemen. Zeker weten dat je goed voorbereid naar jouw toets gaat? Bekijk dan de checklist voor het maken van een papieren toets.

Toetslocatie en zitplek

Wanneer je een papieren toets gaat maken vind je in jouw persoonlijk rooster alleen de toetslocatie, zoals het Collegezalencomplex, Elinor Ostromgebouw of de sporthallen. Bij een toets in de sporthallen hangen er kandidaatlijsten. Hierop vind je bij je naam jouw persoonlijke tafelnummer. Dit nummer komt overeen met jouw zitplek en schrijf je ook op al je antwoordbladen en het opgaveformulier. Bij alle andere locaties neem je plaats op basis van de instructies van de surveillant.

Let op: bij FdM en FSW worden er altijd kandidaatlijsten opgehangen, ook als er geen zitplekken zijn.

Toetslocatie met studentgebonden voorziening

Maak je gebruik van een studentgebonden voorziening? Dan krijg je je toetslocatie, afhankelijk van je faculteit, via je persoonlijk rooster, per mail of via Brightspace een week voor de toets. Controleer daarom ruim op tijd dat jouw voorziening correct is gekoppeld aan je inschrijving. Als je gebruikmaakt van een studentgebonden voorziening en een toets hebt in de sporthallen, dan vind je jouw tafelnummer ook op de kandidatenlijst.

Kleurgebruik bij meerdere toetsen

In de sporthallen worden vaak toetsen van verschillende opleidingen tegelijk afgenomen. Iedere toets heeft dan een eigen kleur dat overeenkomt met de zitplekken voor die toets. Deze kleur vind je terug op de kandidaatlijsten.

Toegang tot de toetszaal

In de meeste gevallen kun je vanaf 15 minuten voor de start van je toets plaatsnemen in de toetsruimte. Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent zodat je tijd hebt om eventueel op de kandidatenlijst te kijken, je spullen op te bergen en plaats te nemen in de zaal.

Spullen opbergen

Bij een toets in de sporthallenkun je jouw persoonlijke bezittingen bij de garderoberekken of onder je stoel opbergen. Voor overige locaties geldt dat persoonlijke bezittingen in de toetsruimte geplaatst worden volgens instructies van de surveillant.

Multiple choice toets

Als je een multiple choice toets gaat maken, dan vul je jouw antwoorden in op een speciaal antwoordformulier. Dit formulier wordt geautomatiseerd nagekeken. Het is dus belangrijk dat je jouw formulier op de juiste manier invult.

Bekijk de handleiding

Toets inleveren

Eerder dan de eindtijd klaar? Steek dan je hand op zodat er een surveillant langs kan komen. Wanneer je klaar bent met de toets of wanneer de eindtijd is verstreken lever je alles in bij de surveillant, ook je kladpapier.

Feedback

Heb je na afloop van de toets feedback over de afname? Neem dan contact op met STIP van je faculteit. Voor feedback op de inhoud van de toets neem je contact op met je docent.