Erkenning studentenorganisatie aanvragen

Een erkende studentenorganisatie is een organisatie die is erkend door de Radboud Universiteit. Erkende studentenorganisaties kunnen gebruik maken van: 

Voorwaarden 

Studentenorganisaties kunnen erkend worden als zij zich bezighouden met thema’s die belangrijk zijn voor de Radboud Universiteit, zoals welzijn, duurzaamheid, ondernemerschap, diversiteit en inclusie. Verder moet de organisatie: 

 • een stichting of vereniging zijn;
 • zich richten op een gemeenschap binnen de faculteit, universiteit of op de studentengemeenschap in het algemeen; 
 • tenminste 75% van de leden moet student van de Radboud Universiteit of Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) zijn en tenminste 50% van de Radboud Universiteit; 
 • tenminste 20 leden hebben;
 • de gedragscode ondertekenen en naleven;
 • de behoefte aan de studentenorganisatie kunnen aantonen; 
 • niet financieel afhankelijk zijn van ondersteuning van Student Affairs.

Lees meer over de criteria in artikel 2 van de regeling Erkenning studentenorganisaties. Deze regeling download je onderaan deze pagina.

Erkenning aanvragen 

Als je studentenorganisatie aan de voorwaarden voldoet, kun je erkenning aanvragen. Vul hiervoor het onderstaande formulier in. Upload ook deze documenten:

 • statuten van de organisatie;
 • jaarrekening en balans van het afgelopen boekjaar;
 • een scan van de ondertekende gedragscode.

Dien je aanvraag voor erkenning in voor de volgende deadlines:

 • 9 oktober 2022
 • 6 november 2022
 • 11 december 2022
 • 8 januari 2023
 • 12 februari 2023
 • 12 maart 2023
 • 9 april 2023
 • 7 mei 2023
 • 11 juni 2023

Erkenning hernieuwen

De erkenning is drie jaar geldig, tot uiterlijk 31 augustus 2025. Je studentenorganisatie ontvangt per e-mail een uitnodiging voor het hernieuwen van de erkenning.