Financiële ondersteuning medezeggenschap

Als je in de medezeggenschap zit, krijg je financiële ondersteuning van de Radboud Universiteit. Deze krijg je omdat je mogelijk studievertraging oploopt, door je werk voor de medezeggenschap. 

Hoogte ondersteuning

Je hebt recht op ondersteuning als je deel uitmaakt van een universitair medezeggenschapsorgaan. De ondersteuning is een gift en belastingvrij. In het collegejaar 2022-2023 is de ondersteuning €308,81 per maand. 

Hoeveel maanden je recht hebt op ondersteuning hangt af van je functie in de medezeggenschap. Bekijk de verschillende functies en het bijbehorende aantal maanden financiële ondersteuning in de regeling Profileringsfonds

Als je recht hebt op 9 maanden ondersteuning of meer, dan moet je een persoonlijk plan schrijven. Lever dit vóór 1 oktober in het collegejaar waarin je ondersteuning ontvangt in. Dit doe je in OSIRIS. Gebruik hiervoor de richtlijn persoonlijk plan schrijven. 

Toetsing 

De bestuurslast van medezeggenschapsfuncties wordt niet regelmatig getoetst. Je kunt je wel vrijwillig aanmelden voor toetsing. Bij een toetsing wordt de bestuurslast opnieuw bekeken. De bestuurslast en de bijbehorende financiële ondersteuning kunnen na de toetsing omhoog óf omlaag worden bijgesteld. 

Vraag de toetsing uiterlijk 15 november aan. Gebruik hiervoor onderstaand formulier 'Aanvragen financiële ondersteuning studentbestuur en medezeggenschap'.