Subsidie voor studentenorganisatie aanvragen

Studentenorganisaties kunnen subsidies aanvragen bij Student Life. Organisaties die lid zijn van CODC, NSSR of SOFv moeten via de koepel subsidie aanvragen. Er zijn drie soorten subsidies: 

 1. opstartsubsidie voor nieuwe studentenorganisaties; 
 2. garantiesubsidie voor de jaarbegroting,
 3. garantiesubsidie voor een incidenteel project.

Dien je subsidieaanvraag in voor de volgende deadlines:

 • 4 mei 2022
 • 8 juni 2022

1. Opstartsubsidie

Als je een studentenorganisatie start, kun je een opstartsubsidie aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet je aanvraag: 

 • duidelijk maken wat jouw organisatie toevoegt aan het huidige aanbod in Nijmegen; 
 • laten zien dat er genoeg studenten zouden willen aansluiten bij jouw organisatie. 

Vraag subsidie aan via het formulier aanvragen subsidie nieuwe studentenorganisatie.

2. Garantiesubsidie jaarbegroting

Als je uitgaven groter blijken dan je in je jaarbegroting hebt begroot, bijvoorbeeld omdat je een evenement groter aanpakt dan normaal, kun je een garantiesubsidie aanvragen. Je komt in aanmerking voor subsidie als je studentenorganisatie erkend is. Je aanvraag bestaat uit een:

 • beschrijving, doelstelling en doelgroep van de organisatie;
 • een paragraaf over hoe het plan bijdraagt aan duurzaamheid; 
 • een paragraaf over hoe het plan bijdraagt aan diversiteit;
 • realisatie van het vorige boekjaar; 
 • jaarbegroting en balans met toelichting. 

Vraag subsidie binnen drie maanden na de start van het boekjaar aan. Gebruik hiervoor het formulier aanvragen garantiesubsidie jaarbegroting incidenteel project

3. Garantiesubsidie incidenteel project

Als je iets organiseert dat je niet in je jaarbegroting hebt opgenomen, zoals een onverwacht evenement, kun je een garantiesubsidie aanvragen. Je komt in aanmerking voor subsidie als je studentenorganisatie erkend is. Je aanvraag bestaat uit een:

 • doelstelling en doelgroep van het project;
 • organiserende partijen;
 • communicatieplan;
 • een paragraaf over hoe het project bijdraagt aan duurzaamheid; 
 • een paragraaf over hoe het project bijdraagt aan diversiteit;
 • begroting en balans met toelichting. 

Vraag de subsidie tenminste twee maanden voor het project of evenement aan. Gebruik hiervoor het formulier aanvragen garantiesubsidie incidenteel project

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.