Tentamen in het buitenland

Verblijf je op moment van een tentamen (vanwege je studie) in het buitenland, dan kun je bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de Faculteit der Managementwetenschappen een verzoek indienen om het tentamen in buitenland te maken. 

Studenten van andere faculteiten kunnen contact opnemen met het STIP voor de mogelijkheden.