Erkenning studentenorganisatie aanvragen

Een erkende studentenorganisatie is een organisatie die is erkend door de Radboud Universiteit. Erkende studentenorganisaties kunnen gebruik maken van: 

Voorwaarden 

Studentenorganisaties kunnen erkend worden als zij zich bezighouden met thema’s die belangrijk zijn voor de Radboud Universiteit, zoals welzijn, duurzaamheid, ondernemerschap, diversiteit en inclusie. Verder moet de organisatie o.a.:

 • een stichting of vereniging zijn;
 • zich richten op een gemeenschap binnen de faculteit, universiteit of op de studentengemeenschap in het algemeen; 
 • tenminste 75% van de leden moet student van de Radboud Universiteit of Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) zijn en tenminste 50% van de Radboud Universiteit; 
 • tenminste 20 leden hebben of ten minste 20 studenten bereiken;
 • de gedragscode ondertekenen en naleven;
 • de behoefte aan de studentenorganisatie kunnen aantonen; 
 • niet financieel afhankelijk zijn van ondersteuning van Student Affairs.

Lees meer over de criteria in artikel 2 van de regeling Erkenning studentenorganisaties. Deze regeling download je onderaan deze pagina.

Erkenning aanvragen 

Als je studentenorganisatie aan de voorwaarden voldoet, kun je erkenning aanvragen. Vul hiervoor het onderstaande formulier in. Upload ook deze documenten:

 • statuten van de organisatie;
 • jaarrekening en balans van het afgelopen boekjaar;
 • een scan van de ondertekende gedragscode.

Dien je aanvraag voor erkenning in vóór de onderstaande deadlines. De deadlines voor het voorjaar van 2024 volgen nog.

 • 27 september 2023
 • 18 oktober 2023
 • 8 november 2023
 • 29 november 2023
 • 10 januari 2024
 • 1 februari 2024

Erkenning hernieuwen

De erkenning is drie jaar geldig, tot uiterlijk 31 augustus 2025. Je studentenorganisatie ontvangt per e-mail een uitnodiging voor het hernieuwen van de erkenning.