Ruimte voor kantoor en opslag aanvragen

Studentenorganisaties met een zwaardere bestuurslast (vanaf 5 maanden) kunnen een ruimte voor kantoor of opslag aanvragen. Studie- en faculteitsverenigingen kunnen een aanvraag indienen bij de eigen faculteit, overige studentenorganisaties volgen de instructies op deze pagina.

Locatie

Er zijn een aantal ruimtes voor kantoren en opslag beschikbaar in De Ondergang van het Elinor Ostromgebouw. Bij de verdeling van de ruimtes houdt de Radboud Universiteit rekening met wensen en behoeftes, maar ook met de beperkte ruimte. Waar mogelijk wordt ingezet op flexruimtes waarbij studentenorganisaties een kantoor delen.

Voor wie

Je komt in aanmerking voor een ruimte als:

  • je studentenorganisatie erkend is;
  • je studentenorganisatie financiële ondersteuning krijgt in de vorm van bestuursmaanden;

  • er duidelijke behoefte aan en noodzaak voor een vaste ruimte is.

(Her)verdeling

De ruimtes op de campus worden één keer in de drie jaar opnieuw verdeeld. Ook als je al gebruik maakt van een kantoor of opslag in de Ondergang is het van belang dat je een aanvraag indient De eerstvolgende toetsing van verdeling is in het voorjaar van 2023. Je studentenorganisatie ontvangt per e-mail een uitnodiging om je aan te melden voor de verdeling. Gebruik hiervoor het 'Aanvraagformulier huisvesting studentenorganisaties' hieronder. Het formulier is in te vullen vanaf 1 maart 2023 tot en met 30 april 2023.

Student Life and International Mobility beoordeelt alle binnengekomen aanvragen. Bij de beoordeling wordt gekeken naar bovenstaande criteria. Bij een grotere vraag dan bestaand aanbod wordt urgentie en de hoogte van de bestuursmaanden meegenomen. SLIM heeft hiervoor inzicht in de hoogte van de toegekende bestuursmaanden.