Subsidie voor studentenorganisatie aanvragen

Studentenorganisaties kunnen subsidies aanvragen bij Student Life and International Mobility. Er zijn drie soorten subsidies: 

 1. opstartsubsidie voor nieuwe studentenorganisaties; 
 2. garantiesubsidie voor de jaarbegroting,
 3. garantiesubsidie voor een incidenteel project.

Dien je subsidieaanvraag in voor de volgende deadlines:

 • 12 februari 2023
 • 12 maart 2023
 • 9 april 2023
 • 7 mei 2023
 • 11 juni 2023

Organisaties die lid zijn van koepelorganisaties CODC, NSSR of SOFv moeten via de koepel subsidie aanvragen. Hier gaat het om:

 • SOFv: groepsreissubsidie, samenwerkingssubsidie, welzijnssubsidie
 • NSSR: subsidie op jaarbegroting, incidentele projectsubsidie, welzijnssubsidie
 • CODC: subsidie op jaarbegroting, incidentele projectsubsidie

1. Opstartsubsidie

Als je een studentenorganisatie start, kun je een opstartsubsidie aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet je aanvraag: 

 • duidelijk maken wat jouw organisatie toevoegt aan het huidige aanbod in Nijmegen; 
 • laten zien dat er genoeg studenten zouden willen aansluiten bij jouw organisatie. 

Meer informatie vind je in onderstaande bijlage 'subsidiereglement'. Vraag subsidie aan via het formulier aanvragen subsidie nieuwe studentenorganisatie.

2. Garantiesubsidie jaarbegroting

Als de uitgaven in je jaarbegroting groter blijken dan je inkomsten en er zo een tekort ontstaat, kun je een garantiesubsidie aanvragen. Je komt in aanmerking voor subsidie als je studentenorganisatie erkend is. Je aanvraag bestaat uit een:

 • beschrijving, doelstelling en doelgroep van de organisatie;
 • een paragraaf over hoe het plan bijdraagt aan duurzaamheid; 
 • een paragraaf over hoe het plan bijdraagt aan diversiteit;
 • realisatie van het vorige boekjaar; 
 • jaarbegroting en balans met toelichting. 

Meer informatie vind je in onderstaande bijlage 'subsidiereglement'. Vraag subsidie binnen drie maanden na de start van het boekjaar aan. Gebruik hiervoor het formulier aanvragen garantiesubsidie jaarbegroting. 

3. Garantiesubsidie incidenteel project

Als je iets organiseert dat je niet in je jaarbegroting hebt opgenomen, zoals een onverwacht evenement, kun je een garantiesubsidie aanvragen. Je komt in aanmerking voor subsidie als je studentenorganisatie erkend is. Je aanvraag bestaat uit een:

 • doelstelling en doelgroep van het project;
 • organiserende partijen;
 • communicatieplan;
 • een paragraaf over hoe het project bijdraagt aan duurzaamheid; 
 • een paragraaf over hoe het project bijdraagt aan diversiteit;
 • begroting en balans met toelichting. 

Meer informatie vind je in onderstaande bijlage 'subsidiereglement'. Vraag de subsidie tenminste twee maanden voor het project of evenement aan. Gebruik hiervoor het formulier aanvragen garantiesubsidie incidenteel project. 

Aanvragen subsidie studentenorganisatie

* Verplicht veld
Via dit formulier vraag je subsidie aan voor je studentenorganisatie.
Welk type subsidie wil je aanvragen?

Bijlagen uploaden

Het opstartplan bestaat uit beschrijving doelgroep, toevoeging op bestaand aanbod, communicatieplan, jaarbegroting (inclusief notariskosten), duurzaamheidsparagraaf en diversiteitsparagraaf.

 
Slechts één bestand.
20 MB limiet.


Bijlagen uploaden

Slechts één bestand.
20 MB limiet.
Slechts één bestand.
20 MB limiet.
Slechts één bestand.
20 MB limiet.
Slechts één bestand.
20 MB limiet.

Bijlagen uploaden

Slechts één bestand.
20 MB limiet.
Slechts één bestand.
20 MB limiet.
Slechts één bestand.
20 MB limiet.
Slechts één bestand.
20 MB limiet.