Financiële ondersteuning studentbestuur

Als je bestuurswerk doet, kom je mogelijk in aanmerking voor financiële ondersteuning van de Radboud Universiteit. Dit krijg je omdat je mogelijk studievertraging oploopt door je werk voor de studentenorganisatie. 

Hoogte ondersteuning

Je hebt als student recht op ondersteuning als je door het College van Bestuur (CvB) erkende bestuursactiviteiten uitvoert in een studentenorganisatie en via toetsing is besloten dat jouw organisatie recht heeft op financiële ondersteuning. De ondersteuning is een gift en belastingvrij. In het collegejaar 2023-2024 is de ondersteuning €345,45 per maand. In het collegejaar 2024-2025 wordt de ondersteuning €380,00 per maand

De ondersteuning wordt toegekend aan de studentenorganisatie waar jij bestuurswerk voor doet, en wordt op persoonlijke basis aangevraagd en uitgekeerd.

Alle studentenorganisaties die financiële ondersteuning ontvangen, krijgen begin september een mail voor de aanvraag. In onderstaande bijlage 'verdeling financiële ondersteuning' vind je hoeveel maanden financiële ondersteuning jouw organisatie ontvangt. De ondersteuning wordt evenredig verdeeld onder de bestuursleden. Bijvoorbeeld, als je 8 maanden ondersteuning krijgt voor 4 bestuursleden, krijgt elk lid 2 maanden ondersteuning.

Als je recht hebt op 9 maanden ondersteuning of meer, dan moet je een persoonlijk plan schrijven. Lever dit vóór 1 november in het collegejaar waarin je ondersteuning ontvangt in. Dit doe je in OSIRIS. Gebruik hiervoor onderstaande richtlijnen persoonlijk plan schrijven. 

Toetsing

Hoeveel financiële ondersteuning studentenorganisaties van de Radboud Universiteit krijgen, wordt bepaald via een driejaarlijkse toetsing. De toetsing vindt elk jaar plaats is het najaar, waarvan de uitkomst geldt voor het volgende academisch jaar. Je kunt ook tussendoor om een vrijwillige toetsing vragen. De deadline voor de verplichte en de vrijwillige toetsing is 15 november. Gebruik hiervoor onderstaande formulier 'Aanvragen financiële ondersteuning studentbestuur en medezeggenschap' en kies 'toetsing'.

Bij een toetsing wordt de bestuurslast opnieuw bekeken. De financiële ondersteuning kan na de toetsing gelijk blijven, maar ook omhoog óf omlaag worden bijgesteld. De toetsing wordt gedaan door een toetsingscommissie en het College van Bestuur (CvB). Lees meer over de criteria en werkwijze van de toetsingscommissie in de Regeling Profileringsfonds

Verplichte toetsing

Studentenorganisaties die financiële ondersteuning ontvangen worden elke 3 jaar verplicht getoetst. Bij deze toetsing wordt o.a. de bestuurslast van het bestuur, het bereik, de activiteiten en het ledenaantal meegenomen. De eerstvolgende verplichte toetsing is in het najaar van 2025.

Vrijwillige toetsing

Je kunt je studentenorganisatie vrijwillig laten toetsen. Dit is bijvoorbeeld handig voor nieuwe studentenorganisaties, organisaties die niet eerder financiële ondersteuning kregen, of organisaties die in een jaar veel gegroeid zijn waardoor zij een hogere bestuurslast hebben.

Samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Alleen studenten van de Radboud Universiteit krijgen financiële ondersteuning van de universiteit. Als er in jouw bestuur ook studenten van de HAN zitten, moet je je ook bij de HAN melden. De HAN toetst elk jaar de financiële ondersteuning voor de door hen erkende studentorganisaties. 

Je moet vóór 15 oktober een aanvraag indienen als: 

  • jouw studentenorganisatie niet eerder financiële ondersteuning van de HAN heeft gekregen, of; 
  • de erkenning van jouw studentenorganisatie is verlopen of als je nog niet eerder door de HAN erkend bent.

Let op: een erkenning bij de Radboud Universiteit is niet gelijk aan een erkenning bij de HAN.

In andere gevallen neemt de HAN contact op voor de toetsing. Je moet je aanvraag voor bestuursmaanden dan vóór 15 november indienen. 

Neem voor vragen op tijd contact op via bestuursbeurzen [at] han.nl.

Extra ondersteuning

Als je studentenorganisatie activiteiten organiseert die leiden tot een extra bestuurslast, kan je studentenorganisatie extra ondersteuning aanvragen. Dit heet 'incidentele ondersteuning' en kun je alleen aanvragen voor het huidige collegejaar. De deadline voor de aanvraag is 1 maart om 13.00 uur. Gebruik hiervoor onderstaand formulier 'Aanvragen financiële ondersteuning studentbestuur en medezeggenschap' en kies 'incidentele ondersteuning'. 

De toetsingscommissie beoordeelt je aanvraag. De commissie kijkt naar de grootte van de extra bestuurslast in verhouding tot de doelgroep van de activiteiten. Per collegejaar kunnen er maximaal 100 maanden extra ondersteuning worden toegekend.

Aanvragen financiële ondersteuning studentbestuur en medezeggenschap

Contact