Zoek in de site...

Gezondheidsklachten tijdens je studie

Via de studieadviseur naar een bedrijfsarts
Heb je een chronische ziekte? Of ontwikkel je tijdens je studie gezondheidsklachten die (mede) veroorzaakt worden door het studeren of van invloed zijn op je studie? Neem dan contact op met je studieadviseur. Deze zal samen met jou bekijken wat je hier het beste mee kunt doen. Bij gezondheidsklachten is de kans groot dat één van deze adviezen is: een afspraak maken met de bedrijfsarts van de Arbo- en Milieudienst (AMD).

Wat kan een bedrijfsarts voor je doen?
De bedrijfsarts kan afhankelijk van het probleem en de vraag voorlichting geven, adviseren over mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot je studie, je begeleiden bij je gezondheidsklachten, doorverwijzen naar een andere hulpverlener of een medische verklaring geven voor hulpmiddelen/voorzieningen/aanpassingen aan het studieprogramma.

Vertrouwelijk
Alles wat in dit spreekuur besproken wordt, valt uiteraard onder het medisch beroepsgeheim en zal alleen met jouw toestemming besproken worden met anderen.