Uitspraken College van Beroep voor de Examens

Om je een idee te geven welke zaken behandeld worden door het College van Beroep voor de Examens worden de uitspraken op de website vermeld. In het onderstaande schema vind je de uitspraken van het College van Beroep voor de Examens die zijn gedaan vanaf 2012. De uitspraken zijn per onderwerp gerangschikt.

Door op het zaaknummer te klikken kom je op een pagina met een samenvatting van de uitspraak. Elke samenvatting heeft tevens een link naar de volledige uitspraak.

2023

ZAAK NR.

EXAMEN- 
COMMISSIE

ONDERWERP

UITSPRAAK

CBE23.026 Rechtsgeleerdheid Beoordeling scriptie Ongegrond
CBE23.032 Bedrijfskunde Vrijstelling Gegrond
CBE23.036 Rechtsgeleerdheid Toegang weblectures Gegrond
CBE23.079 Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Toelating Ongegrond
CBE23.080 Politicologie Extra tentamenkans Ongegrond
CBE23.084 Rechtsgeleerdheid Beoordeling tentamen Onbevoegd
CBE23.087 Bedrijfskunde Extra (derde) inlevergelegenheid Ongegrond
CBE23.097 Rechtsgeleerdheid Beoordeling tentamen Ongegrond
CBE23.123 Management-wetenschappen BSA Gegrond
CBE23.129 Medische Wetenschappen Beoordeling tentamen Kennelijk niet-ontvankelijk
CBE23.130 Management-wetenschappen Toelating Ongegrond
CBE23.139 Studieadvies Eerste jaar van Rechtsgeleerdheid BSA Ongegrond
CBE23.149 Management-wetenschappen Inschrijving vak Gegrond

2022

ZAAK NR.

EXAMEN- 
COMMISSIE

ONDERWERP

UITSPRAAK

CBE22.006 Rechtsgeleerdheid Inzage Ongegrond
CBE22.016 Rechtsgeleerdheid Fraude Ongegrond
CBE22.017 Rechtsgeleerdheid Verdeling tentamenvragen Gegrond
CBE22.041 College van Bestuur Toelating master Ongegrond
CBE22.052 Rechtsgeleerdheid Proceskosten Afwijzing
CBE22.056 Rechtsgeleerdheid Extra tentamenkans en vertrouwensbeginsel Ongegrond
CBE22.089 Economie Identificatie tentamen Gegrond
CBE22.097 Business Administration Toelating en toezegging Ongegrond
CBE22.099 Politicologie Judicium cum laude Ongegrond
CBE22.113 Rechtsgeleerdheid Fraude Ongegrond
CBE22.124 Bedrijfskunde Herkansing Gegrond

2021

ZAAK NR.

EXAMEN- 
COMMISSIE

ONDERWERP

UITSPRAAK

CBE21.055 Rechtsgeleerdheid Judicium toekenning, beroep te laat Niet-ontvankelijk
CBE21.062 Theologie Afwijzing verzoek extra kans Ongegrond
CBE21.073 Bedrijfskunde Opnieuw maken groepsopdracht Ongegrond
CBE21.083 Informatica en Informatiekunde Uitslag cursus Ongegrond
CBE21.084 Tandheelkunde Afwijzing toelating master Gegrond
CBE21.085 Economie Afwijzing toelating pre master Ongegrond
CBE21.089 Historical, Literary and Cultural studies Afwijzing toelating master Ongegrond
CBE21.106 Politicologie Extra begeleiding thesis Ongegrond
CBE21.108 Bedrijfskunde Taaltoets toelating master Ongegrond
CBE21.110 Filosofie Beoordeling paper Ongegrond
CBE21.132 (...) Extra tentamenkans Gegrond
CBE21.134 Geneeskunde Toelating bachelor Gegrond
CBE21.142 Arts & Culture studies BSA Ongegrond
CBE21.023 Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Beoordeling Ongegrond
CBE21.044 Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Beoordeling Ongegrond
CBE21.094 Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Inzage beoordeling Gegrond en ongegrond
CBE21.121 Rechtsgeleerdheid Proceskosten Toewijzing
CBE21.128 Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Beoordeling Niet-ontvankelijk
CBE21.139 Artificial Intelligence Resultaat Thesis Ongegrond
CBE21.145 BSA commissie FNWI BSA Ongegrond
CBE21.57 College van Bestuurd Toelating master Ongegrond

2020

ZAAK NR.

EXAMEN- 
COMMISSIE

ONDERWERP

UITSPRAAK

CBE20.011 Rechtsgeleerdheid Beroep toelating master geestelijke verzorging Ongegrond
CBE20.014 Bedrijfskunde Opnieuw maken groepsopdracht Ongegrond
CBE20.015 Bedrijfskunde Vermoeden fraude tentamen Corporate Finance Ongegrond
CBE20.022 Geschiedenis Beoordeling vak Onderzoekscollege Gegrond
CBE20.027 Wiskunde Ongeldig verklaren tentamen calculus A Ongegrond
CBE20.038 Bestuurskunde Afwijzing toelating premaster bestuurskunde Ongegrond
CBE20.039 Europan Law School B1 Beschuldiging plagiaat werkstuk Acad. Vaardigh. Ongegrond
CBE20.045 Geschiedenis Verwerking beroep beoordeling van Onderzoekscollege Gegrond

2019

ZAAK NR.

EXAMEN- 
COMMISSIE

ONDERWERP

UITSPRAAK

CBE 19.005 Docentenacademie Herbeoordeling tentamen Ongegrond
CBE 19.015 Rechtsgeleerdheid Extra tentamenkans Ongegrond
CBE 19.018 Bestuurskunde Aanpassing beoordeling tentamen Ongegrond
CBE 19.021 Rechtsgeleerdheid Uitslag cursus Ongegrond
CBE19.034 Rechtsgeleerdheid Afwijzing toelating premaster Ongegrond
CBE19.036 Rechtsgeleerdheid Afwijzing vervangende opdracht Ongegrond
CBE19.039 Rechtsgeleerdheid Prematuur beroep voorlopige BSA beslissing zie ook 19.036 Ongegrond
CBE19.043 Rechtsgeleerdheid Beroep tegen uitslag cursus (ondernemingsrecht) Ongegrond
CBE19.044 Rechtsgeleerdheid Pro forma beroep tegen uitslag essay Ongegrond
CBE19.045 Rechtsgeleerdheid Beroep tegen afwijzing vrijstelling Ongegrond
CBE19.051 Arts and Culture Studies Beroep tegen NBSA Gegrond

2018

ZAAK NR.

EXAMEN- 
COMMISSIE

ONDERWERP

UITSPRAAK

CBE 18.010 Bestuurskunde Rekenkundige berekening eindcijfer, ontnemen herkansingsmogelijkheid Deels gegrond, voor het overige ongegrond

CBE 18.024

Geneeskunde Afwijzing verzoek derde kans tentamen Ongegrond

CBE 18.042

Bedrijfskunde Afwijzing verzoek extra herkansingen Ongegrond
CBE 18.044 Letteren Afwijking aanwezigheids-plicht Gegrond
CBE 18.068 Rechtsgeleerdheid afwijzing verzoek coulanceregeling Niet-ontvankelijk
CBE 18.069 Biowetenschappen Vaststelling eindcijfer buitenlandstage Gegrond
CBE 18.070 Commissie Studieadvies Eerstejaars Management-wetenschappen BSA Ongegrond
CBE 18.073 Commissie Studieadvies Eerstejaars van de opleiding BSA Gegrond
CBE 18.078 Theologie en Religiewetenschap-pen Fraude Ongegrond
CBE 18.079 Commissie Studieadvies Eerstejaars Rechtsgeleerdheid BSA Ongegrond
CBE 18.086 Commissie Studieadvies Eerstejaars Sociale Wetenschappen BSA Gegrond
CBE 18.089 Commissie Studieadvies Eerstejaars Tandheelkunde BSA Ongegrond
CBE 18.090 Rechtsgeleerdheid Verzoek volgen vak andere universiteit Gegrond
CBE 18.092 Letteren Afwijking aanwezigheidsplicht Ongegrond
CBE 18.108 Sociale Geografie, Planologie en Milieu Ongeldigverklaring scriptie Gegrond

2017

ZAAK NR.

EXAMEN-
COMMISSIE

ONDERWERP

UITSPRAAK

CBE 17.001

Examencommissie Romaanse Talen en Culturen Beroep tegen afwijzing verzoek om een tentamen op een afwijkend tijdstip te mogen maken Niet-ontvankelijk

CBE 17.003 en
17.004

Examencommissie Informatica Beroep tegen beslissing van de examencommissie om reeds uitgereikte getuigschriften te herroepen wegens een administratieve vergissing bij het toekennen van een judicium Beroep gegrond
CBE 17.010 Tandheelkunde Toegang tot behandeling complexe patiënten (5e jaar) Deels gegrond en voor het overige ongegrond
CBE 17.013 Rechtsgeleerdheid Verlenging termijn afronding HBO schakelprogramma Niet-ontvankelijk
CBE 17.022 Engelse Taal en Cultuur Afwijzing uitstel inleveren scriptie Ongegrond
CBE 17.023 Psychologie Toekenning BAPD Onbevoegd
CBE 17.025 Uitslag paper individual criminal responsability Kennelijk niet-ontvankelijk
CBE 17.031 Tandheelkunde sanctie nav een ingeleverd verslag Kennelijk niet-ontvankelijk
CBE 17.035 Bedrijfskunde Afwijzing derde kans Wijst verzoek om voorlopige voorziening af
CBE 17.043 en 17.059 Communicatiewetenschap Derde kans voor twee cursussen Ongegrond
CBE 17.044 en 17.045 Rechtsgeleerdheid Toelating premaster Nederlands recht Ongegrond en verzoek afgewezen
CBE 17.052 Economie en Bedrijfseconomie Verlenging geldigheidsduur premaster Ongegrond
CBE 17.053 en 17.054 Tandheelkunde Voldoen aan voorwaarden voor overgang 6e jaar Ongegrond
CBE 17.055 Commissie studieadvies eerste jaar FdM BNSA Gegrond
CBE 17.057 Commissie studieadvies eerste jaar FdM BNSA Ongegrond
CBE 17.061 en 17.062 Commissie studieadvies eerste jaar Geneeskunde BNSA Ongegrond
CBE 17.063 en 17.064 Commissie studieadvies eerste jaar BNSA Gegrond
CBE 17.065 Psychologie Beoordeling verslag Ongegrond
CBE 17.066 Commissie studieadvies eerste jaar FdM BNSA Gegrond
CBE 17.070 en 17.072 Economie en bedrijfseconomie Fraude en toekenning studiepunten Deels gegrond en ongegrond
CBE 17.073 Psychologie Tweede beoordelaar Ongegrond
CBE 17.076 Bestuurskunde Uitleg tentamenvraag; verzoek tweede beoordelaar; inzage met post-its Ongegrond
CBE 17.083 Rechtsgeleerdheid omvang van tentamen, beschikbare tijd, beoordeling, taak Examencommissie Ongegrond

2016

ZAAK NR.

EXAMEN-
COMMISSIE

ONDERWERP

UITSPRAAK

CBE 16.072

Onbekend

Beroep tegen tentamenuitslag

Kennelijk niet-ontvankelijk

CBE 16.060

Theologie en Religie-wetenschappen

Weigering beoordeling cursus; aanwezigheidsplicht; omschrijving eisen tentamens

Gegrond

CBE 16.051

Tandheelkunde

Beoordeling opdracht en weigering verlengd examen

Ongegrond

CBE 16.047

Rechtsgeleerdheid

Verlenging geldigheidsduur tentamens

Gegrond

CBE 16.045

Rechtsgeleerdheid

eindbeoordeling, inhoudelijke beoordeling, marginaal toetsende taak College

Ongegrond

CBE 16.033 en 16.034

Filosofie

Plagiaat; formele gebreken

Gegrond

CBE 16.031

Bedrijfskunde

Beoordeling tentamenvraag

Ongegrond

CBE 16.029

Rechtsgeleerdheid

te late indiening beroep; geen verschoonbare termijnoverschrijding

kennelijk niet ontvankelijk

CBE 16.026

FNWI

Beoordeling cursus; inhoud syllabus; peer-review; hoor en wederhoor

Gegrond

CBE 16.023

Rechtsgeleerdheid

Verloop verdediging scriptie

Ongegrond

CBE 16.016

Bedrijfskunde

Opgelegde sancties na vaststelling fraude

Ongegrond

CBE 16.014

Filosofie

Eindbeoordeling

Gegrond

2015

ZAAK NR.

EXAMEN-
COMMISSIE

ONDERWERP

UITSPRAAK

CBE15.065 Rechtsgeleerdheid Verlenging geldigheidsduur tentamens Ongegrond
CBE15.057 Tandheelkunde o.a. Verplichting deelname Mentorgroep Professioneel Gedrag Deels gegrond, voor het overige ongegrond of niet-ontvankelijk
CBE15.056 Pedagogische Wetenschappen Beoordeling stage Kennelijk niet-ontvankelijk
CBE15.046 Pedagogische Wetenschappen Beoordeling scriptie Ongegrond
CBE15.041 De examinator van het vak Praktische Filosofie 2 Totstandkoming eindcijfer cursus Gegrond
CBE15.040 De examinator van het vak Praktische Filosofie 2 Totstandkoming eindcijfer cursus Gegrond
CBE15.039 Bedrijfskunde Deelname tentamen herkansing Gegrond
CBE15.012 Psychologie Termijnover-schrijding en wijzigen judicium in ‘cum laude’ Ontvankelijk en ongegrond
CBE15.010 Rechtsgeleerdheid Het niet ter beschikking stellen van een laptop tijdens tentamen (Deels) gegrond
CBE 15.022 Advanced Master International Development Niet verlenen graad Onbevoegd
CBE 15.005 Bedrijfskunde Vaststelling fraude en opgelegde sancties Ongegrond

2014

ZAAK NR.

EXAMEN-
COMMISSIE

ONDERWERP

UITSPRAAK

CBE 14.067 Duitse Taal en Cultuur Opgelegde sanctie bij plagiaat Ongegrond
CBE14.054 Culturele Antropologie en Ontwikkelings- sociologie Deelname-verplichting Gegrond
CBE14.066 Bedrijfskunde Verklaring behaalde vakken Onbevoegd
CBE 14.057 Bestuurskunde Verlenging geldigheidsduur masterresultaten Gegrond
CBE14.055 Commissie Studieadvies Eerste Jaar van de Faculteit Sociale Wetenschappen Termijn-overschrijding Kennelijk niet-ontvankelijk
CBE14.050 Commissie Studieadvies Eerste Jaar van de Faculteit der Medische Wetenschappen Definitief negatief bindend studieadvies, bijzondere omstandigheden Ongegrond
CBE14.043 Bedrijfskunde Vaststelling fraude en opgelegde sancties Ongegrond
CBE14.043.1 Bedrijfskunde Voorlopige voorziening inzake vaststelling fraude en opgelegde sancties Toewijzing
CBE14.029 Geografie, Planologie en Milieu Niet toelating tot de pre-master Human Geography, uitgaande van het ongewogen gemiddelde Gegrond
CBE14.029.1 Geografie, Planologie en Milieu Voorlopige voorziening inzake afwijzing toelating pre-master Afwijzing
CBE 14.028 Examencommissie Geografie, Planologie en Milieu Niet verlenen van toestemming voor het schrijven van een gecombineerde scriptie voor de opleiding planologie en een masteropleiding aan een andere universiteit Ongegrond
CBE14.001 Geschiedenis Meenemen studiepunten volgend jaar Gegrond
CBE14.012 Economie Opgelegde maatregelen bij fraude Gegrond
CBE14.013 Geschiedenis Afleggen tentamen op ander moment Niet-ontvankelijk
CBE14.014 Bestuurskunde Beoordeling paper Ongegrond
CBE14.017 Bedrijfskunde Herhaald verzoek verlenging geldigheidsduur tentamens Ongegrond

2013

ZAAK NR.

EXAMEN- COMMISSIE

ONDERWERP

UITSPRAAK

CBE13.032 Bedrijfskunde Beleid afwijzing extra tentamen-gelegenheid internationale studenten Ongegrond
CBE13.033 Communicatie- en Informatie- - wetenschappen Maatregelen fraude en uitschrijving student Gegrond
CBE13.036 Commissie Studieadvies Eerste Jaar Geneeskunde Negatief bindend studieadvies en gelijkheids-beginsel Gegrond
CBE13.041 Politicologie Bachelor in 5 jaar maatregel opschorting Ongegrond
CBE2013.042 voorlopige voorziening Commissie Studieadvies Eerste Jaar Tandheelkunde Negatief bindend studieadvies Afwijzing
CBE2013.042 Commissie Studieadvies Eerste Jaar Tandheelkunde Bindend studieadvies en familie-omstandigheden Ongegrond
CBE2013.047 Nederland-Duitsland- studies Afwijzing verzoek om een vrij programma te mogen doen in de master Gegrond en onbevoegd
CBE2013.049 Rechtsgeleerdheid Plagiaat masterscriptie Gegrond en ongegrond
CBE2013.02 Rechtsgeleerdheid Extra tentamenkans in verband met het vervallen van studieresultaten Ongegrond
CBE2013.09 Bedrijfskunde Verzoek om vrijstelling Gegrond
CBE2013.10 Management- wetenschappen Verzoek uitstel voor de master-in-twee-jaar regeling Niet-ontvankelijk
CBE2013.11 Bedrijfskunde Fraude tentamen Ongegrond
CBE2013.13 Informatica en Informaticakunde Fraude bachelorscriptie Ongegrond
CBE2013.17 Bedrijfskunde Gebruik woordenboeken tijdens tentamens Gegrond

2012

ZAAK NR.

EXAMEN- COMMISSIE

ONDERWERP

UITSPRAAK

CBE2012.06 Culturele Antropologie en Ontwikkelings- studies Afkeuring onderzoeks- voorstel Ongegrond
CBE2012.21 Psychologie Beoordeling van de masterscriptie Ongegrond
CBE2012.29 Bedrijfskunde Beoordeling tentamen Ongegrond
CBE2012.69 Bedrijfskunde Herkansing tentamen Ongegrond
CBE2012.76 Environmental Sciences Judicium master Gegrond
CBE2012.44 Economie Omstandigheden en tentamenuitslag Gegrond
CBE2012.37 Psychologie Beëindiging stage Ongegrond
CBE2012.83 Bedrijfskunde Herkansing bachelor thesis Ongegrond
CBE2012.36a voor CBHO Bedrijfskunde Examencommissie weigert besluit te nemen Niet-ontvankelijk
CBE2012.36b
CBHO 2012/170
Het ten onrechte niet-ontvankelijk verklaren Gegrond
CBE2012.36c na 
CBHO
Bedrijfskunde Verzoek vrijstelling Ongegrond
CBE2012.86 Bedrijfskunde Deelname mastervak Ongegrond
CBE2012.87 Bedrijfskunde Extra tentamenkans Ongegrond
CBE2012.48 Bedrijfskunde Extra tentamen- gelegenheden Ongegrond
CBE2012.73 Geneeskunde Negatief bindend studieadvies Gegrond
CBE2012.59 Geneeskunde Negatief bindend studieadvies Ongegrond
CBE2012.66 Geschiedenis Negatief bindend studieadvies Ongegrond
CBE2012.68 Geneeskunde Negatief bindend studieadvies Ongegrond
CBE2012.33 Rechtsgeleerdheid Tijdige aanmelding tentamen Ongegrond
CBE2012.32 Rechtsgeleerdheid Vermeende fraude bij essay Ongegrond