Zoek in de site...

Klachten

Wanneer
Je kunt een klacht indienen wanneer je vindt onbehoorlijk te zijn behandeld door een docent of universitair medewerker, of wanneer je ontevreden bent over de kwaliteit van voorzieningen op de campus. Ook wanneer je ontevreden bent over de gang van zaken op je faculteit of bij je opleiding kun je een klacht indienen. Let op: de klacht moet betrekking hebben op een gedraging, en kan niet gericht zijn tegen een algemene regeling.

Hoe
Wanneer je een specifieke klacht of suggestie hebt over één van de onderstaande organisatieonderdelen, dien dan rechtstreeks een klacht in via één van de onderstaande formulieren.

  • Klachten, meldingen en suggesties over de bibliotheek kun je hier indienen.
  • Klachten over IT-voorzieningen kun je online indienen bij het ICT Servicecentrum.
  • Klachten, storingen en defecten met betrekking tot zonwering, schoonmaak, verlichting, deuren, sanitair en dergelijke kun je online indienen bij het Universitair Vastgoed Bedrijf.
  • Klachten over restauratieve voorzieningen zoals het restaurant, maaltijden koffiekamers en dergelijke kunnen gemeld worden bij het Facilitair Bedrijf.
  • Vragen, klachten en suggestief met betrekking tot het Radboud Sportcentrum kun je online indienen bij het Radboud Sportcentrum.
  • Klachten over ongewenst gedrag zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld kun je mondeling bespreken met een van de vertrouwenspersonen.

Procedure
Alvorens een klacht in te dienen kun je, wanneer je daar behoefte aan hebt, voor informatie en advies terecht bij de studentendecaan. De studentendecaan heeft een onafhankelijke positie.

Wanneer je niet weet aan welke instantie je de klacht moet richten, of als je geen reactie krijgt op een specifieke klacht, kan je via het Centraal Klachtenloket een klacht indienen. De klacht wordt na het online indienen ter behandeling doorgestuurd naar het juiste orgaan of persoon, dat is meestal de directeur van een dienst of faculteit of het hoofd van het onderwijsbureau. Binnen 6 weken ontvang je een inhoudelijke beoordeling van de klacht, onder vermelding van een mogelijke oplossing. Let op: het is niet mogelijk om anoniem een klacht in te dienen. Om een klacht correct af te handelen is hoor en wederhoor noodzakelijk.

De regels omtrent de klachtprocedure bij het Centraal Klachtenloket zijn te vinden in de Regeling Klachtenloket (bijlage bij het Studentenstatuut).

Waar
Een specifieke klacht kan digitaal ingediend worden via de bovenstaande formulieren. Indien dit geen optie is, kun je de klacht indienen via het Centraal Klachtenloket.