Zoek in de site...

Studentenstatuut

Dit Studentenstatuut beschrijft de rechtspositie, de rechten en plichten van studenten en rechtsbescherming van studenten aan de hand van vragen en een antwoord op hoofdlijnen. Bij elke vraag is tevens de vindplaats, of bron van een recht of plicht opgenomen. De vragen zijn per onderwerp gegroepeerd:

Studentenstatuut 2022-2023

1. Accreditatie van de opleiding 
2. Toelating, aanmelding, selectie en inschrijving 
3. Inschrijving, collegegeld en overige bijdragen 
4. Onderwijs 
5. Voorzieningen, waaronder studiebegeleiding 
6. Huisregels en fraude 
7. Rechtspositie van studenten, medezeggenschap van studenten en student participatie 
8. Communicatie van de universiteit

Het volledige studentenstatuut 2022-2023 is ook te downloaden als pdf (pdf, 235 kB).

Bijlagen bij het studentenstatuut:

Overige zaken op het gebied van rechten en plichten van studenten: