Zoek in de site...

Studentenstatuut: accreditatie van de opleiding

Accreditatie door de onafhankelijke Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) toont aan dat een opleiding of een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitseisen. Een accreditatietermijn duurt zes jaar, of vier jaar voor nieuwe opleidingen. Voor universiteiten vormt accreditatie een voorwaarde om overheidsfinanciering te krijgen voor de betrokken opleiding en om een door de overheid erkend diploma met bijbehorende graad te kunnen verstrekken. Voor studenten is accreditatie een voorwaarde om studiefinanciering te kunnen verkrijgen.


Tot welke datum is mijn opleiding geaccrediteerd?
Deze datum is opgenomen in het accreditatiebesluit van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (de NVAO). Het accreditatiebesluit van jouw opleiding is te vinden op de website van de NVAO.


Wat is het oordeel van de NVAO over de kwaliteit van mijn opleiding?
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (de NVAO) kent bij de beoordeling van nieuwe opleidingen drie mogelijke oordelen: positief, positief onder voorwaarden, en negatief. Het oordeel is opgenomen in het accreditatiebesluit en het –rapport van jouw opleiding. Deze zijn te vinden op de website van de NVAO.


Zijn studenten betrokken bij accreditatie van een opleiding?
Op de website van de NVAO staat beschreven op welke manier studenten betrokken kunnen worden bij de accreditatie van een opleiding, bijvoorbeeld als lid van een visitatiecommissie

Direct naar: