Zoek in de site...

Studentenstatuut: communicatie van en met de universiteit

De universiteit communiceert op verschillende manieren met studenten over behaalde resultaten, roosterwijzigingen, voorzieningen en actuele informatie.

Welke communicatiekanalen van de universiteit zijn voor studenten van belang om in de gaten te houden?

De universiteit gebruikt meerdere communicatiekanalen. Voor studenten zijn www.ru.nl/studenten en de opleidingswebsite van belang. Formele communicatie van de Radboud Universiteit met studenten verloopt standaard via het mailadres dat via de universiteit wordt verstrekt.

Wat zijn de contactgegevens van de verschillende diensten voor studenten?

Op de website van de Radboud Universiteit staat een overzicht met voorzieningen met contactgegevens. Op deze pagina kun je doorklikken naar de belangrijkste studentenvoorzieningen en de computervoorzieningen per faculteit.

en naar de belangrijkste studentenvoorzieningen en de pc voorzieningen per faculteit.

Coronavirus

Hoe gaat de Radboud Universiteit om met de gevolgen van het coronavirus

Op de website van de Radboud Universiteit vind je het laatste nieuws, veelgestelde vragen en alle plekken waar je terecht kan voor meer informatie over de impact van het coronavirus op het onderwijs en de studie. Deze informatie wordt aangepast als dat, bijvoorbeeld door maatregelen van de rijksoverheid, nodig is. Ook vind je hier informatie over tips en voorzieningen bij afstandsonderwijs of begeleiding tijdens de coronacrisis. Neem met vragen over je studievoortgang zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur.

Direct naar:

Over het studentenstatuut

Accreditatie

Toelating, aanmelding, selectie en inschrijving

Inschrijving, collegegeld en overige bijdragen

Onderwijs

Voorzieningen, waaronder studiebegeleiding

Huisregels en fraude

Rechtspositie van studenten, medezeggenschap van studenten en student participatie