Zoek in de site...

Studentenstatuut: Toelating, aanmelding, selectie en inschrijving

Direct naar:
- Vooropleiding- en toelatingseisen
- Aanmelding
- Studiekeuzecheck
- Selectie

Vooropleiding- en toelatingseisen

Om aan een opleiding aan de Radboud Universiteit te kunnen starten moet een aanstaande student aan de in de Regeling Inschrijving vastgestelde toelatingseisen voldoen. Onder toelatingseisen wordt bij de Radboud Universiteit bedoeld:

Wat zijn de toelatingseisen voor de bacheloropleiding die ik wil gaan volgen?

Een overzicht van alle toelatingseisen die gelden voor de bacheloropleiding is opgenomen in de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding. De kaders voor de vooropleidingseisen in het bijzonder zijn vastgelegd in artikel 7.24 WHW.

Wat zijn de toelatingseisen voor de (research)masteropleiding die ik wil gaan volgen?

Een overzicht van alle toelatingseisen die gelden voor de masteropleiding is opgenomen in de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding. De kaders voor de vooropleidingseisen zijn vastgelegd in artikel 7.30b WHW.

Welke taaleisen gelden voor toelating tot een bachelor of masteropleiding?

Een overzicht van de taaleisen die gelden voor de toelating tot de opleiding, zoals het vereiste niveau van Engelse taalvaardigheid in geval van een Engelstalige opleiding, is opgenomen in de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding. De kaders voor de taaleisen zijn door het college van bestuur vastgelegd in de Regeling Inschrijving. In de Gedragscode vreemde taal van de Radboud Universiteit staan de universitaire kaders voor de taal waarin het onderwijs van een opleiding wordt gegeven.

Op welk(e) moment(en) start mijn opleiding en waar kan ik daar informatie over krijgen?

In de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding is opgenomen op welke momenten het onderwijs van de opleiding start. De kaders voor startmomenten zijn door het college van bestuur vastgelegd in de Regeling Inschrijving. In de Regeling Inschrijving is ook opgenomen welke procedure je moet doorlopen als je op een ander moment dan het officiële startmoment wil beginnen aan jouw opleiding.

Kan ik worden toegelaten tot een opleiding met een buitenlandse vooropleiding?

Met een buitenlandse vooropleiding heb je een toelatingsbeschikking nodig om je in te kunnen schrijven voor een opleiding. De toelatingsbeschikking wordt afgegeven door het college van bestuur. Op de website van de Radboud Universiteit vind je meer informatie over de toelating bij buitenlandse vooropleidingen. In de Regeling Inschrijving zijn de regels over de toelating op grond van een buitenlands diploma vastgesteld. In de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding van je opleiding is hier ook meer informatie over te vinden.

Naar boven

Aanmelding

Iedereen die een opleiding aan de Radboud Universiteit wil volgen moet zich tijdig aanmelden: een tijdige aanmelding gaat vooraf aan daadwerkelijke inschrijving.

Wanneer meld ik me aan voor een opleiding?

Er kunnen deadlines gelden voor het aanmelden voor een opleiding. De deadline voor aanmelding is afhankelijk van de opleiding die je wilt gaan volgen (bijvoorbeeld of je opleiding een numerus fixus heeft) en van je eigen situatie (bijvoorbeeld of je een buitenlandse voorlopleiding hebt).

De deadlines voor aanmelding zijn vastgelegd in de Regeling Inschrijving.

Wat is de deadline voor aanmelden voor een opleiding met een selectieprocedure?

Studenten die zich aanmelden voor een bacheloropleiding met een numerus fixus moeten zich uiterlijk 15 januari aanmelden. Deze deadline is ook vastgelegd in de Regeling Inschrijving. Als je je te laat aanmeldt, kan je niet meer meedoen aan de selectieprocedure. Dit staat in de Regeling selectie en plaatsing.

Waar meld ik mij aan voor een opleiding aan de Radboud Universiteit?

Aanmelden voor een opleiding moet via Studielink. Dit is opgenomen in de Regeling Inschrijving.

Naar boven

Studiekeuzecheck

Studenten die zich voor de eerste keer aanmelden voor een bacheloropleiding en deze aanmelding op tijd (vóór 1 mei) hebben ingediend, hebben recht op de studiekeuzecheck. Er is geen studiekeuzecheck bij aanmelding voor een bacheloropleiding met een selectieprocedure..

Waar vind ik, als student, een beschrijving van de studiekeuzeactiviteit die ik voor een opleiding moet afleggen?

Regels over de studiekeuzeactiviteit zijn vastgelegd in de zogenaamde ‘nadere regels met betrekking de Studiekeuzecheck’. Deze regels zijn opgenomen in de Regeling Inschrijving. Een vast onderdeel van de studiekeuzecheck bij de Radboud Universiteit is een digitale vragenlijst; bij sommige opleidingen omvat de studiekeuzecheck ook een gesprek met een vertegenwoordiger van de opleiding.

Naar boven

Selectie

Studenten die een bacheloropleiding willen volgen waarvoor een numerus fixus geldt, moeten deelnemen aan een selectieprocedure. Deze studenten krijgen geen studiekeuzecheck aangeboden. De opleidingsspecifieke procedure en de opleidingsspecifieke selectiecriteria staan in het zogenaamde opleidingsreglement voor selectie; de universiteitsbrede procedure en regels (met daarin de belangrijke deadlines) staan in de universitaire Regeling selectie en plaatsing.

Voor welke bacheloropleidingen van de Radboud Universiteit is er een numerus fixus?

Op de website van de Radboud Universiteit staat voor welke bacheloropleiding er een numerus fixus geldt. Voor studiejaar 2022-2023 zijn dat:

  • Geneeskunde,
  • Tandheelkunde,
  • Biomedische wetenschappen,
  • Artificial intelligence,
  • Biology, en
  • Psychologie/Psychology.

Welke kwalitatieve selectiecriteria gelden er bij de selectie voor een opleiding met een numerus fixus?

In de Regeling selectie en plaatsing is per opleiding waarvoor een numerus fixus geldt, opgenomen aan de hand van welke criteria de opleiding de studenten selecteert. Ook op de website van de Radboud Universiteit vind je meer informatie over selectie en plaatsing voor de opleidingen waarvoor een numerus fixus geldt.

Welke regels en deadlines moet ik in de gaten houden als ik meedoe aan de selectie voor een numerus fixusopleiding?

Alle deadlines in de selectieprocedure staan in de Regeling selectie en plaatsing. Belangrijk is onder meer de aanmelddeadline van 15 januari. Als de selectieprocedure eenmaal is gestart, zijn er nog meer belangrijke data waar je op moet letten. Als je geselecteerd bent, moet je binnen 14 dagen de aangeboden plek voor de opleiding accepteren. Doe je dat niet, dan wordt jouw plek aan een ander aangeboden. Meer informatie en aanvullingen zijn te vinden in de Regeling selectie en plaatsing.

Wat houdt de selectie voor een numerus fixusopleiding in?

In de Regeling selectie en plaatsing is opgenomen wat de selectie voor de opleiding inhoudt, waaronder eventuele toetsen, en hoe de selectiecriteria gewogen worden. In de Regeling selectie en plaatsing staan de algemene deadlines, de belangrijkste termijnen en de procedurele eisen die gelden voor alle opleidingen met een numerus fixus. Opleidingsspecifieke informatie vind je in het opleidingsreglement Plaatsing en Selectie van de betreffende opleiding.

Zijn er bij de opleiding kosten verbonden aan de selectieprocedure?

Aan de deelname aan een selectieprocedure voor een bacheloropleiding met een numerus fixus zijn geen kosten verbonden. Dit is in de WHW vastgelegd.

Naar boven

Direct naar:

- Over het studentenstatuut

- Accreditatie

- Toelating, aanmelding, selectie en inschrijving

- Inschrijving, collegegeld en overige bijdragen

- Onderwijs

- Voorzieningen, waaronder studiebegeleiding

- Huisregels en fraude

- Rechtspositie van studenten, medezeggenschap van studenten en student participatie

- Communicatie van de universiteit