Zoek in de site...

Tentamenregelingen

Voor alle faculteiten gelden dezelfde huisregels en volgt de surveillance hetzelfde uitvoeringsprotocol. Je bent er altijd zelf verantwoordelijk voor om op te hoogte te zijn van alle geldende regels.

Huisregels tentamens

Inschrijving voor het tentamen

 • Deelname aan een tentamen is alleen mogelijk met een geldige inschrijving voor het betreffende tentamen. Je bent zelf verantwoordelijk voor correcte inschrijving.
 • Inschrijving voor een tentamen is mogelijk tot de vijfde werkdag voor de afnamedatum. Concreet betekent dit: de inschrijving voor een tentamen sluit om 23.59 uur op de dag voorafgaand aan een periode van vijf werkdagen vóór de datum van het tentamen, zodat er altijd vijf hele werkdagen zitten tussen de deadline voor inschrijving voor het betreffende tentamen en de datum van dat tentamen. De dag waarop het tentamen plaatsvindt telt nooit mee in deze periode van vijf werkdagen. De Medische Faculteit hanteert een inschrijftermijn van 14 dagen of meer, in de Onderwijs en Examenregelingen (OER) vind je hierover meer informatie. Let op: houd rond feestdagen en de kerstperiode rekening met de niet-werkdagen van de Radboud Universiteit.
 • Controleer altijd in Osiris of je voor een tentamen(gelegenheid) bent ingeschreven. Ondanks dat dit in sommige gevallen automatisch gebeurt, ben je er altijd zelf verantwoordelijk voor om te controleren of je correct staat ingeschreven. Niet op de kandidatenlijst? Dan is deelname is niet mogelijk.
 • Als je gebruik maakt van een studentgebonden voorziening (bijvoorbeeld extra tentamentijd): controleer altijd voor elk tentamen of je hier correct voor bent geregistreerd.
 • Bij elk probleem met inschrijving, meld je direct bij de studentenbalie van de faculteit van het betreffende tentamen.

Bij de tentamenzaal

Opbergen jassen/tassen in of bij tentamenzalen

 • Bij tentamens in de sporthallen van het Radboud Sportcentrum staan voor in de hal garderoberekken waar je alles wat niet toegestaan is in de tentamenruimte kunt opbergen.
 • Bij tentamens in het Grotiusgebouw, Linnaeusgebouw, en het Collegezalencomplex staan extra lockers waarin je je spullen kan opbergen.
 • Bij tentamens in het Comeniusgebouw staan lockers waarvan het nummer overeenkomt met je seatingcode.
 • In alle overige tentamenzalen worden jassen, tassen en dergelijke geplaatst volgens instructies van de surveillant.

Overige regels en aandachtspunten

 • Rondom de tentamenzaal geldt dat je stil moet zijn.
 • Zoek buiten de tentamenzaal op de kandidatenlijst je tafelnummer op. Hangt er geen kandidatenlijst, dan neem je plaats in de zaal op instructie van de surveillant. Bij tentamens in het Comeniusgebouw vind je je toetsplek door middel van je persoonlijke seatingcode.
 • Indien je apparatuur de tentamenzaal inbrengt (waaronder horloges, laptops, tablets, telefoons, en (andere) (smart)devices en/of wearables), dan ben je verplicht om deze volledig uit te schakelen (geen vliegtuigstand!) en op te bergen. Let op: het niet uitschakelen en/of opbergen van apparatuur kan een fraudemelding opleveren. Dit geldt niet voor apparatuur die is toegestaan als tentamengebonden voorziening. Die staat altijd vermeld op het voorblad van het tentamen.
 • Een horloge mag dus niet worden gedragen tijdens het tentamen. In elke tentamenzaal is een klok aanwezig.
 • Bij tentamens in het Comeniusgebouw ben je verplicht om tijdens het afleggen van je toets al je bezittingen in de locker op te bergen, met uitzondering van je legitimatiebewijs, je campuskaart, eventuele toegestane hulpmiddelen en consumpties.

Toegang en verlaten van de tentamenruimte

 • Ten minste 15 minuten voor aanvang van het tentamen is de zaal open voor deelnemers.
 • Tot 15 minuten na aanvang mogen laatkomers alsnog naar binnen, na 15 minuten is dit niet meer toegestaan.
 • Het verlaten van de zaal is de eerste 30 minuten van het tentamen niet toegestaan.
 • Toiletbezoek is toegestaan, op instructie en onder begeleiding van een surveillant, na de eerste 30 minuten van het tentamen.

Controle op identiteit en inschrijving

 • Deelname aan een tentamen is alleen mogelijk op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. Geaccepteerde identificatiemiddelen zijn: paspoort, identiteitskaart, verblijfvergunning en rijbewijs.
 • Indien je identiteitsbewijs verlopen, verloren of gestolen is dien je een bewijs van aangifte/afspraak, gemaakt bij de gemeente, te kunnen laten zien bij je facultaire STIP. Je kunt alleen deelnemen aan een tentamen wanneer je dit minstens 1 werkdag voor aanvang van je tentamen bij het STIP meldt. Op de dag zelf is deelname niet meer mogelijk.

 • In Hal 1, Hal 2, Jan Massinkhal en bij alle digitale toetsen vindt controle op identiteit en inschrijving plaats nadat het tentamen is gestart. Je legt daartoe je ID op je tafel neer. Studenten die niet op de lijst staan zullen worden verzocht te stoppen met het tentamen, de spullen in te leveren en te vertrekken.

 • Bij andere tentamens vindt controle op identiteit en inschrijving bij de ingang plaats.
 • Bij een digitaal tentamen is het noodzakelijk dat je inlogt in de toetssoftware met je Radboud inloggegevens. Het is dus van belang dat je deze gegevens uit het hoofd kent

Tijdens het tentamen

 • De frauderegeling is van toepassing. Raadpleeg altijd de frauderegeling van de faculteit waar je tentamen maakt, te vinden op de website van die faculteit.
 • Je bent verplicht om de regels of instructies van een surveillant op te volgen. Het niet opvolgen levert altijd een vemoede van fraude-melding op.
 • Eten en drinken tijdens het tentamen is toegestaan. Je mag hiermee niet je medestudenten tot last zijn.

Inleveren van het tentamen

 • Overal waar naam en/of studentnummer vereist zijn, vul je dat in.
 • Je bent verplicht om alle uitgereikte materialen in te leveren.

tentamenregels