Zoek in de site...

FAQ over tentamens

Heb je een vraag over je tentamen? Hier lees je de antwoorden op de meest voorkomende vragen over (digitale) tentamens.

Tijdens de toets

Waar kan ik mijn persoonlijke spullen opbergen tijdens de toets?

Dit hangt van de tentamenzaal af. Hier lees je wat er voor jouw locatie geldt.

Hoe weet ik waar ik in de tentamenzaal mag plaatsnemen?

Zoek buiten de tentamenzaal op de kandidatenlijst je tafelnummer op. Hangt er geen kandidatenlijst, dan neem je plaats in de zaal op instructie van de surveillant. Bij tentamens in het Comeniusgebouw vind je je toetsplek door middel van je persoonlijke seatingcode.

Wat mag ik wel of niet tijdens de toets?

Waar je rekening mee moet houden bij tentamens staat uitgelegd in de tentamenregelingen.

Mag ik eten en drinken tijdens de toets?

Eten en drinken tijdens het tentamen is toegestaan. Je mag hiermee niet je medestudenten tot last zijn.

Wat als ik door pech te laat kom voor mijn toets?

Tot 15 minuten na aanvang mogen laatkomers alsnog naar binnen, na 15 minuten is dit niet meer toegestaan.

Hoe snel mag ik de toetsruimte verlaten als ik eerder klaar ben met mijn toets?

Het verlaten van de zaal is de eerste 30 minuten van het tentamen niet toegestaan. Daarna mag je de zaal verlaten, op voorwaarde dat de surveillanten klaar zijn met het checken van de ID’s van alle studenten in de ruimte.

Wat als ik word afgeleid door geluiden in de tentamenruimte?

Door de aanwezigheid van duidelijke procedures en surveillanten om deze te handhaven proberen we afleiding (waaronder geluid) tijdens tentamens te minimaliseren. Als het geluidsvolume voor jouw gevoel hoger is dan wat is toegestaan, meld dit dan bij een surveillant tijdens het tentamen.
Houd er rekening mee dat het onmogelijk is om absolute stilte te garanderen in een tentamenruimte. Als je tijdens een tentamen afgeleid raakt door achtergrondgeluiden, zoals typen, dan adviseren we je om eigen (niet elektronische) oordoppen te gebruiken tijdens tentamens.

Welke hulpmiddelen mag ik gebruiken bij de toets? (Bv. rekenmachine, kladpapier)

Per toets kunnen andere hulpmiddelen toegestaan zijn. Je examinator informeert je vooraf over deze details.

Weet je niet zeker wat toegestaan is? Neem dan voor de toetsdag contact op met je examinator. Informatie over toegestane hulpmiddelen tijdens de toets is ook beschikbaar op de introductiepagina van de toets.

Waarmee kan ik mij identificeren bij aanvang van de toets?

Deelname aan een tentamen is alleen mogelijk op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. Geaccepteerde identificatiemiddelen zijn: paspoort, identiteitskaart, verblijfvergunning en rijbewijs. Je studentenkaart geldt dus niet als geldig legitimatiebewijs.

Wat als ik tijdens de toets naar het toilet moet?

Toiletbezoek is toegestaan, op instructie en onder begeleiding van een surveillant, na de eerste 30 minuten van het tentamen.

Problemen, vragen, klachten

Wat als ik tegen problemen aanloop tijdens de toets?

  • Bij praktische problemen kun je je vragen stellen aan een surveillant.
  • Bij digitale tentamens kun je voor technische problemen contact opnemen met e-support. Dit doe je door te klikken op het ?-icoon in de linkerbalk op het scherm. Na het klikken wordt de Radboud e-support pagina getoond waar je via de chatfunctie je vragen kunt gesteld.

Waar kan ik terecht na afloop van het tentamens voor vragen of klachten over het tentamen?

Voor vragen over het tentamen kun je terecht bij de examinator of de examencommissie van de opleiding. Klachten kunnen worden gemeld bij het klachtenloket.

Digitale toetsen

Hoe werken digitale tentamens op de universiteit?

Digitale toets in het Comeniusgebouw? Bekijk de instructievideo.

Daarnaast komt het ook voor dat er digitale toetsen worden afgenomen in de sporthallen of het Elinor Ostromgebouw. Dit gebeurt dan met behulp van chromebooks.
Het startscherm van de toetssoftware staat al voor je klaar. Je logt in en de toets verschijnt. De surveillant geeft het startsein wanneer je met de toets mag beginnen. Na het inleveren steek je je hand op zodat de surveillant naar je toekomt en controleert of je toets juist is ingeleverd.

Bij een digitale toets met Cirrus: kan ik oefenen met toetssoftware Cirrus?

Jazeker! Er is een oefentoets voor Cirrus beschikbaar. Dit is geen cursusinhoudelijke oefentoets, maar een algemene, bedoeld om kennis te maken met de toetssoftware.

Hoe start ik mijn toets in Cirrus?

De inlogpagina van Cirrus staat al voor je klaar op je persoonlijke toetsplek in het Comeniusgebouw. Je logt in met je s-nummer en je wachtwoord.

Studentgebonden voorzieningen

Hoe werkt het als ik recht heb op een studentgebonden voorziening?

Of je in aanmerking komt voor een studentgebonden voorziening en hoe je die aanvraagt kun je lezen op deze webpagina. In principe zijn alle voorzieningen beschikbaar ongeacht de vorm van het tentamen.

Voor enkele van deze standaard voorzieningen leggen we hieronder uit hoe deze zijn geregeld:

  • Extra tijd

Voor studenten die recht hebben op extra tijd geldt: dat je voor ieder tentamen controleert of de voorziening voor jouw toets staat geregistreerd in Osiris. Als dat inderdaad zo is, wordt hier rekening mee gehouden door de surveillanten. Zij worden hierover door de faculteit  geïnformeerd.

  • Voorlees(software)

Heb je recht op voorleessoftware?
Bij een tentamen in Cirrus is de software Readspeaker beschikbaar. We raden je aan om even te oefenen met deze software hiervoor staat twee weken voor aanvang van de toetsperiode een demotoets voor je klaar in Cirrus. Een handleiding vind je op deze website.

We zijn druk bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden voor de aanschaf van Radboudbrede voorleessoftware. Tot hiervoor een definitieve oplossing is gekozen wordt, voorafgaand aan het tentamen voor alle tentamens die niet met Cirrus worden afgenomen, met studenten met de voorziening ‘VOORLEES’ contact opgenomen om te bespreken hoe we hen zo goed mogelijk tegemoet kunnen komen.

Heb je recht op een andere studentgebonden voorziening , die we hier niet apart hebben benoemd? Het is dan zo dat de voorziening meer maatwerk en afstemming vraagt dan andere studentgebonden voorzieningen. Neem hiervoor contact op met het STIP van jouw faculteit.

Is het mogelijk dat ik mijn eigen anti-RSI hardware op doktersvoorschrift gebruik tijdens een digitaal tentamen?

Ja, dat is mogelijk mits je toestemming hebt. Deze toestemming kan je aanvragen bij de studentendecaan. Let op: Het gebruik van deze hardware moet door een arts zijn voorgeschreven. Houd er rekening mee dat de meeste faculteiten, net als voor andere studentgebonden voorzieningen, je vragen om per tentameninschrijving aan te geven van welke voorzieningen je gebruik wil maken.

Nadat de voorziening is toegekend moet de compatibiliteit van persoonlijke hardware met de Radboudhardware gecontroleerd worden. De facultaire coördinator digitaal toetsen controleert voor elk tentamen de kandidatenlijst op bijzondere voorzieningen. Als er gebruik van hardware is aangevraagd zal de coördinator contact met je opnemen om de noodzakelijke tests te plannen. Mocht de persoonlijke hardware niet functioneren samen met de Radboudhardware dan biedt de universiteit standaard anti-RSI hardware aan voor gebruik.

Is het mogelijk om mijn eigen (niet voorgeschreven) hardware te gebruiken tijdens een digitaal tentamen?

Nee, het is niet toegestaan om eigen hardware te gebruiken tijdens een digitaal tentamen. Elke hardware moet vooraf getest zijn, om optimaal gebruik van de toetssoftware te kunnen garanderen.