Urenbudgetten

budget

Via het urenportaal CD Online is het mogelijk om budgetten te bewaken door aan elke plaatsing een budget in uren toe te kennen.

Budgetbeheer

... de uren bewaken3069197-128

 • Geef via info@cd.ru.nl aan dat u gebruik wil maken van 'budgetbeheer' (op persoonsniveau)
 • Wij voeren in CD Online het maximaal aantal uren voor de plaatsing in (urenbudget)
 • U ontvangt een e-mail wanneer de student de opgegeven urengrens dreigt te overschrijden

Ook is het mogelijk om elke 12e van de maand een overzicht van de ingestelde budgetten en gewerkte/resterende uren te ontvangen

Wijziging

... de uren ophogen

 • Ga naar CD Online, open de plaatsing en klik op de knop 'plaatsingsbudget wijzigen'
 • U kunt zelf een mutatie doorvoeren:
  - de huidige stand van het budget wordt  getoond, hierop kan een wijziging plaatsvinden via het veld 'mutatie' (+ of - uren)
  - de ingestelde drempel wordt getoond en kan indien gewenst worden aangepast

Rapportage

... een overzicht van ingestelde budgetten669954-128 (1)

 • Ga naar CD Online en klik op de knop 'plaatsingsbudget exporteren'
 • U ziet wat het urenbudget van de student is, hoeveel er al besteed is en wat het restant is.
 • U kunt het rapport ook exporteren naar Excel

Elke regel in het rapport is één ingevoerd plaatsings-budget, zowel de actuele als de historische mutaties worden getoond