Urenverwerking

DeclarerenVia het urenportaal CD Online worden gewerkte uren digitaal verwerkt en heeft u inzicht in aangeboden en goedgekeurde uren van studenten die bij uw afdeling werkzaam zijn.

Goedkeuren


... gewerkte uren goedkeurenGoedkeuren

  • Keur de per e-mail aangeboden urenbriefjes voor de 5e van de maand direct vanuit de e-mail goed

de student voert gewerkte uren in CD Online in en biedt deze voor het eind van de maand ter goedkeuring aan

  • Wanneer de uren voor de 5e van de maand zijn goedgekeurd zal de student rond de 11e zijn of haar salaris ontvangen

Afkeuren


... aangeboden uren afkeurenAfkeuren

  • Klik op de link in het e-mail bericht om naar het urenbriefje in CD Online te gaan (inloggen)
  • Voeg in het opmerkingenveld een reden toe en keur het briefje vervolgens af
  • De student ontvangt een e-mail met het verzoek het urenbriefje aan te passen en opnieuw in te dienen

Corrigeren


... reeds goedgekeurde uren corrigerenWijzigen

  • Stuur een mail naar info@cd.ru.nl met daarin de gewenste correctie
  • De uren worden gecorrigeerd in de facturatie
  • Indien mogelijk zullen wij de uren ook in CD Online corrigeren