Werkzaamheden

Regelmatig is een afdeling op zoek naar versterking van het team. Denk daarbij aan ondersteunde werkzaamheden voor een aantal uur per week bij:
Receptie en Service, Voorlichting en Communicatie, Horeca, Schoonmaak, Logistiek, Administratie en Secretariaat

Specifieke expertise

Je kunt ook op projectbasis ingezet worden, bijvoorbeeld als
vertaler, websitebouwer, transcribent, programmeur, infographic/mindmap ontwerper, organisator conferentie, etc.

Ad-hoc klussen

Regelmatig ontvangen wij incidentele klussen als:
opruimen/verhuizen, inpakwerk, flyeren, scannen dossiers, parkeerwacht, enquêteren, eenvoudige ondersteuning bij evenementen, etc.

Student-assistent

Binnen faculteiten voeren studenten werkzaamheden uit ter ondersteuning van onderwijs en onderzoek:
verzamelen studie-materiaal, opstellen practicumproeven, helpen/begeleiden studenten tijdens werkcollege en bij zelfstudie, verzamelen onderzoeksgegevens, labwerk ter ondersteuning van onderzoekers, etc.