Loonbelasting

Campus Detachering is als werkgever verplicht om loonbelasting en sociale verzekeringspremies in te houden op je loon.

Loonheffingskorting

  • Een student heeft recht op loonheffingskorting en mag deze bij één werkgever tegelijkertijd toepassen.
  • Op de loonbelastingverklaring geef je aan of je wilt dat Campus Detachering de loonheffingskorting toepast.

Let op: de loonheffingskorting wordt uitsluitend toegepast op het loon. Over vakantietoeslag, vakantiedagen- en feestdagcompensatie wordt altijd belasting geheven en geldt de bijzondere beloningentabel.

Loonbelastingverklaring (pdf, 245 kB)

Meerdere werkgevers

Heb je meerdere baantjes bij verschillende werkgevers? Dan is het verstandig de loonheffingskorting toe te passen bij de werkgever waar je het meeste verdient.

Teruggave


Jaarlijks kan je via de belastingdienst eventueel teveel betaalde belasting terug vragen. Op de jaaropgave staat hoeveel je in totaal aan loonheffing hebt betaald.

Zie voor meer informatie de website van de belastingdienst.

Aanpassen loonheffingskorting

Wijzigingen kunnen alleen met ingang van de 1e van de maand worden doorgegeven (en niet met terugwerkende kracht). Wil je de loonheffingskorting aanpassen dan dien je een nieuwe loonbelasting-verklaring in te vullen.