Zoek in de site...

Duurzaamheid en Green office

Wij ondersteunen activiteiten ten behoeve van een duurzame campus. Zo is er een keer per jaar de Groene week om aandacht voor duurzaamheid te vragen; Soms wordt onze tuin hiervoor gebruikt. Wij zijn lid van het campusnetwerk duurzaamheid en zijn op de hoogte van activiteiten van de Green office dat elke maand diverse acties opzet en waar veel informatie is te vinden over de stand van zaken met betrekking tot duurzaamheid op de campus. Je kunt vrijwilliger worden bij de Green office en daar je inzetten voor een beter klimaat en in contact komen met andere studenten en medewerkers die duurzaamheid en een duurzame toekomst aan het hart gaan.

Groene week

Je kunt een enquête downloaden over je opvattingen met betrekking tot duurzaamheid en je toekomst en een verslag over jongeren en duurzaamheid.