Zoek in de site...

Zingen

Op zaterdag 15 april is er een lieddag in de studentenkerk, waarin we muziek gaan verkennen die op teksten van Andries Govaart geschreven is. Andries zelf zal deze teksten toelichten en onze vragen beantwoorden. We hebben aandacht voor elkaar en voor een kleine rondleiding in de Studentenkerk. Iedereen die graag zingt is zeer welkom! Lees meer en schrijf je in...

1. Studentenkerk-koor voor de zondagse liturgie

In de zondagse vieringen en in de kerst- en paasvieringen is de zang een belangrijk onderdeel van de liturgie, en een goed en betrokken koor is daarbij onmisbaar. Een deel van de liederen wordt door iedereen gezongen, een ander deel alleen door het koor, vaak meerstemmig en begeleid door een pianist. Het repertoire is veelzijdig: de bekende liederen op teksten van Huub Oosterhuis, nieuwere liturgische muziek, Taizé-liederen, oude gezangen, liederen uit de hele wereld. Het koor bestaat uit ervaren zangers van alle leeftijden.

Het koor repeteert op de zondagen om 10 uur, voorafgaand aan de dienst. Iedereen kan dan aanschuiven, koorlid of niet. Eéns in de maand is er op vrijdagavond een repetitie, twee keer per jaar een hele zaterdag. Koor en dirigent zullen je graag verwelkomen; ook zonder koorervaring zing  je zo met de anderen mee. Kom gerust kijken en meedoen, of neem contact op met info@studentenkerk.ru.nl of met dirigent Willibrord Huisman, willibrord.huisman@gmail.com


Koor

2. Campus Choir

Campus Choir bestaat uit RU- en HAN-studenten en PhD's die elke maandagavond van 19.45 uur tot 21.15 uur voor hun plezier koormuziek zingen, meerstemmig a capella, in de Studentenkerk.
Het koor is ontstaan rond de spectaculaire nieuwe passie De lastpost, een veelstemmig verhaal, waarvan de muziek geschreven is door de dirigent Willibrord Huisman. Inmiddels zingen we ook andere koormuziek uit de afgelopen 500 jaar. Niettemin gaan we deze passie ook dit jaar weer uitvoeren, ergens op de campus tezamen met andere koren.

Daarnaast zingen we ook bij andere gelegenheden, zoals de herdenking van de overledenen, de kerstborrel van de FFTR, een bijzondere dienst in de Studentenkerk, bij Radboud Happiness en natuurlijk op het koorweekend en bij alle feestelijkheden van de koorleden zelf. Het koor bestaat inmiddels uit ongeveer 40 actieve leden van over de hele wereld; de voertaal is Engels..
Kun je een beetje zingen (of heel goed)? Doe dan mee! Weet je niet zeker of je een beetje kunt zingen? Kom dan ook en we weten het na één repetitie.
Kijk en luister op www.passiedelastpost.nl naar de video's en zie www.campuschoir.nl voor alle praktische gegevens.