Zoek in de site...

Groene compagnons

Groene compagnons

Afgelopen zondag 23 maart heeft een groepje uit onze studentenkerk een nieuw initiatief toegelicht onder de naam de Groene Compagnons.

Hieronder een weergave van het woordje en de uitnodiging om 2 vragen hierover te beantwoorden. Dit kan op e-mail: Hugovanliempd@glazenkamp.net

hongerdoek 1 2023

Ik weet niet hoe het jullie is vergaan, maar ik was erg geraakt alleen al bij het zien van het hongerdoek dat deze vasten centraal staat.

De verscheurde blauw, groene aarde, omgeven door alarmerend rood. Gedragen door handen, of dreigt de aarde juist aan deze handen te ontglippen?

In het begeleidende schrijven van het hongerdoek staat o.a.:

Het kleurrijke hongerdoek van de kunstenaar Emeka Udemba vertelt over de schoonheid van dit
"blauwe wonder", maar ook van zijn verwoesting.

Het is een oproep om de realiteit van planetaire vernietiging en de realiteit van het leven van mensen in de marge van samenlevingen te zien en ernaar te luisteren. Om de sociaal-ecologische
verandering te bevorderen, om op te komen voor gerechtigheid voor de natuur en de mensheid.

vasten2023 hongerdoek

Tijdens deze vasten en ook al eerder stelden onze pastores deze thema’s op sociaal en ecologisch gebied aan de orde. Over tot bewustzijn te komen over wat er speelt, maar ook om tot handelen te komen. Mooi woord in dit verband, handelen. Als we de aarde op handen willen dragen, als die ons heilig is, zullen we moeten handelen.

De noodzaak voor verandering is groot. Natuurlijk moet er via de politiek, bedrijfsleven etc. veel veranderen, maar wij denken dat het belang dat ook iedereen zelf een bijdrage levert, niet onderschat moet worden. Om samen het juiste” klimaat” te scheppen voor deze veranderingen. Een bijdrage leveren blijkt een goed medicijn tegen onmacht, depressieve gedachten en negativiteit en zorgt voor meer verbondenheid. Zo kunnen het ook onze handen zijn die in het in hongerdoek zijn afgebeeld.

Anders handelen is gauw gezegd, maar vaak niet makkelijk gedaan. In ons groepje ontstond het idee om te onderzoeken of we hier elkaar - als zondaggroep - bij zouden kunnen ondersteunen.

Ons idee is nu om als deelnemers enkele keren per jaar, al of niet gekoppeld aan de zondagsviering, bij elkaar te komen om elkaar te inspireren en te steunen om een bijdrage te leveren. Bij thema’s waar je je gedrag of leefstijl wilt veranderen, of bij andere dingen die we zouden kunnen doen. In je eigen huishouden, maar ook op andere (werk) plekken waar je betrokken bent.

hongerdoek 3 2023

23 april : Zondag anders viering

De eerste keer willen we dat doen op 23 april. De dag na Earth Day. Een zondag anders viering! Er is dan geen viering gepland, dat biedt mogelijkheden om specifiek met dit onderwerp bezig te zijn. Naast een gemeenschappelijk inspiratie moment, willen we ook in groepjes met elkaar in gesprek gaan.

Wij hebben al wat ideeën hoe dit verder vorm gegeven kan worden, maar zijn ook benieuwd naar jullie inbreng. Tijdens en na de viering van 26 maart hebben aanwezigen de volgende vragen al schriftelijk beantwoord. We willen iedereen in de gelegenheid stellen om inbreng te leveren.

Fijn als jullie de onderstaande vragen beantwoorden en deze mailen naar: Hugovanliempd@glazenkamp.net

  1. Wat vind je van het initiatief?
  2. Wat wil je de initiatiefnemers meegeven om ze te helpen er een succes van te maken?

Graag uiterlijk 2 april mailen dan kunnen wij het gebruiken bij de voorbereiding van 23 april.

De Groene compagnons,

Joke, Chris, Hugo