Zoek in de site...

Rouwgroep op dinsdagavond

Omgaan met rouw en verdriet voor studenten

Als je iemand uit je gezin, je familie- of vriendenkring hebt verloren kun je het gemis na jaren nog voelen. De Studentenkerk biedt je de mogelijkheid om hierover in groepsverband te praten. Uitwisseling van ervaringen en het verwoorden van eigen gevoelens van verdriet en onmacht staan hierbij centraal.

Alle studenten van de RU en HAN zijn welkom. Het is de bedoeling dat je alle bijeenkomsten volgt. Uit onze ervaring is gebleken dat deelname aan de groep zinvol is voor jezelf als het  langer is geleden dat je dierbare is overleden (toch wel minimaal een half jaar of langer geleden). Als je pas enkele maanden geleden afscheid hebt genomen, is het moeilijker om deel te nemen aan deze groep, omdat het verdriet een te zwaar stempel drukt op je gevoelens en je beleving. Het uiten daarvan gaat dan ook veel moeilijker. Het verdriet is als het ware nog niet echt 'geland', het verlies komt nog niet binnen. Het verdriet dat je bij je draagt is er ook nog na langere tijd (zelfs vele jaren). Hoe verder je in het proces zit hoe meer je kunt hebben aan de rouwgroep omdat delen van ervaringen en stil staan erbij veel kan opleveren. Daarom raden we je aan pas mee te doen als het verlies minimaal een half jaar geleden of langer heeft plaatsgevonden.

Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om je aan te melden voor een persoonlijk gesprek met een van de pastores.

Thema's van de bijeenkomsten

  • Bijeenkomst 1: je persoonlijke ervaring - rouw en verdriet in jouw leven
  • Bijeenkomst 2: kwetsbaarheid en obstakels - wat voel je en waar loop je tegenaan
  • Bijeenkomst 3: identiteit - ben je nog dezelfde, hoe ben je veranderd of aan het veranderen, wat doet je goed
  • Bijeenkomst 4: creatief
  • Bijeenkomst 5: relatie en toekomst - hoe ben je verbonden en hoe ga je verder

Data:

  • 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 19 november, 3 december 2024
  • 18.30-21.00 uur (het kan soms uitlopen)

Aantal: Minimaal vijf, maximaal acht studenten
Voor meer verdieping, lees ook: gedichten en teksten over rouw en verdriet.

Rouwgroep 2017
Het kleiwerk uit de rouwgroep van voorjaar 2017