Zoek in de site...

Rouwgroep op dinsdagavond

Omgaan met rouw en verdriet voor studenten

Als je iemand uit je gezin, je familie- of vriendenkring hebt verloren voel je het gemis na jaren nog. In samenwerking met een studentenpsycholoog biedt de Studentenkerk jou de mogelijkheid om hierover te praten in een groep. Uitwisseling van ervaringen en het verwoorden van eigen gevoelens van verdriet en onmacht staan hierbij centraal.

Alle studenten van de RU en HAN zijn welkom. Het is de bedoeling dat je alle bijeenkomsten volgt. Uit onze ervaring is gebleken dat deelname aan de groep zinvol is voor jezelf als het  langer is geleden dat je dierbare is overleden (toch wel minimaal een half jaar of langer geleden). Als je pas enkele maanden geleden afscheid hebt genomen, is het moeilijker om deel te nemen aan deze groep, omdat het verdriet een te zwaar stempel drukt op je gevoelens en je beleving. Het uiten daarvan gaat dan ook veel moeilijker. Het verdriet is als het ware nog niet echt 'doorgezakt', het verlies komt nog niet binnen. Het verdriet dat je bij je draagt is er ook nog na langere tijd (zelfs vele jaren). Hoe verder je in het proces zit hoe meer je kunt hebben aan de rouwgroep omdat delen van ervaringen en stil staan erbij veel kan opleveren. Studenten die iemand hebben verloren op korte termijn haken vaak af bij de bijeenkomsten wat voor de andere leden van de groep heel onprettig is. Daarom mag je pas meedoen als het verlies minimaal een half jaar geleden of langer heeft plaatsgevonden.

Uiteraard is er wel altijd de mogelijkheid om je aan te melden voor een gesprek met een van de pastores.

Thema's van de bijeenkomsten

  • Bijeenkomst 1: je persoonlijke ervaring - rouw en verdriet in jouw leven
  • Bijeenkomst 2: kwetsbaarheid - wat voel je
  • Bijeenkomst 3: obstakels - waar loop je tegenaan
  • Bijeenkomst 4: positieve ervaringen - Wat doet je goed
  • Bijeenkomst 5: identiteit - ben je nog dezelfde
  • Bijeenkomst 6: relatie - hoe ben je verbonden
  • Bijeenkomst 7: toekomst - hoe verder

Data:

  • 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december en 9 januari 2024
  • 18.30-21.00 uur (het kan soms uitlopen)

Aantal: Minimaal zes studenten
Voor meer verdieping, lees ook: gedichten en teksten over rouw en verdriet.

Rouwgroep 2017
Het kleiwerk uit de rouwgroep van voorjaar 2017