Zoek in de site...

Abdijweekend

Abdij Lilbosch te Pey-Echt in de kerkIn een abdij gelden andere regels dan in het dagelijks leven buiten de abdij. De indeling van de tijd is anders, de prioriteiten liggen op een ander vlak en de monniken proberen alles wat ze doen te volbrengen met aandacht en toewijding. En als de klok luidt is het tijd voor gebed. Dan laten ze alles liggen waar ze mee bezig zijn. Je kunt een weekend kennismaken met deze stijl van leven. De stilte, de rust en het contrast met jouw leven maken dit bezoek tot een bijzondere ervaring. Ook hebben we meestal een gesprek met de abt over hoe hij als monnik in het leven staat en waarom hij voor deze weg heeft gekozen. Je kunt dan alle vragen stellen die je wilt. Voorafgaand aan het weekend is er een voorbereidingsavond om elkaar te leren kennen en alvast wat informatie te ontvangen over het weekend. Je wordt geacht hieraan deel te nemen en dan ook de kosten voor het weekend te voldoen. Opgeven voor do 13 april

Data: vrijdag 21 april (13.00 uur) t/m zondag 23 april 2023 (17.00 uur)
Plaats: Abdij Lilbosch Pey-Echt
Voorbereiding: do 13 april  van 19.00 - 19.30 uur
Begeleiding: John Hacking
Aantal: maximaal 7 studenten van de RU en de HAN
Kosten: excl. reis: nieuwe tarieven € 60,- (studenten) en  € 80,- (niet-studenten) (betalen vooraf bij de voorbereidingsavond of na registratie via de bank). Het geld wordt niet geretourneerd indien men zich na aanmelding terugtrekt, aangezien we de kosten van de abdij ruim vooraf dienen te betalen.

De kosten voor het verblijf  kun je overmaken op rekeningnummer Studentenkerk NL12INGB0000998031 t.n.v. St. Oecumenische Studentenkerk Nijmegen Ovv abdijweekend - mail ook even of je hebt betaald.

Kijk hier voor een impressie van de vorige abdijweekenden.
Kijk hier voor meer informatie over de abdij.
Kijk hier voor het interview met broeder Malachias in het programma 'Geloofsgesprek'.