Zoek in de site...

Zelfkonfrontatiemethode

Het Zelfonderzoek als methode is in de zestiger jaren van de vorige eeuw ontwikkeld en behoort nu tot het instrumentarium van de persoonlijkheidspsychologie. Meer informatie over deze vorm van zelfonderzoek en de toepassing ervan is te vinden op deze website over het "Dialogical Self".

De wetgeving Algemene Verordening Gegevens (AVG) heeft ook gevolgen voor het opslaan van gegevens in dit onderzoek. Lees de verklaring hieromtrent in dit bestand: Verwerkingsregister-AVG-John hacking-25-mei-2018 (pdf, 183 kB)

Het zelfonderzoek dat wij in de Studentenkerk uitvoeren bestaat uit de volgende onderdelen.

Levensverhaal en kernzinnen (waardegebieden)

De methode begint met een uitvoerige en systematische inventarisatie van belangrijke, betekenisvolle ervaringen. Omdat deze niet altijd bewust aanwezig zijn, zal de begeleider, door het stellen van vragen, helpen deze ervaringen paraat te krijgen.
Als hulpmiddel gebruikt de begeleider hierbij open vragen over een aantal belangrijke onderwerpen, zoals verleden, heden, toekomst, genieten, denken, je verbonden voelen met en afzetten tegen. In het gesprek met de begeleider verwoord je jouw ervaringen met deze onderwerpen. In de methode worden deze ervaringen waardegebieden (kernzinnen) genoemd. Personen, gebeurtenissen, omstandigheden en belevingen kunnen het onderwerp van zo'n waardegebied zijn. Een waardegebied is eigenlijk niks anders dan een verwoorde ervaring die jij belangrijk vindt.

Voorbeelden van waardegebieden zijn:
- 'Ik kan er niet tegen als mijn broer mij kleinerend behandelt.'
- 'Voor mijn ontspanning kruip ik achter de computer.'
- 'Ik zet me af tegen Ben die altijd zo nodig in het middelpunt moet staan.
- 'Als ik voor een belangrijke keuze sta in mijn studie, krijg ik een onbehaaglijk gevoel omdat ik onzeker ben en niet goed weet wat ik wil en wat ik kan.'

In het eerste gedeelte van het onderzoek worden de waardegebieden geïnventariseerd. Het opschrijven van deze waardegebieden kan al meer duidelijkheid geven omdat je je bewust wordt van ervaringen die invloed hebben op je persoonlijk functioneren, de keuzes die je maakt en hoe je denkt. Echt inzicht ontstaat wanneer zichtbaar wordt welke gevoelens een rol spelen bij de verschillende waardegebieden. Het is de combinatie van waardegebied en gevoelens die typerend is voor de methode.


Waardegebieden en gevoelens

Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit het verbinden van gevoelens aan de verschillende waardegebieden. Je gebruikt hierbij een lijst met (24) gevoelens. Voor ieder gevoel van deze lijst bekijk je in hoeverre dat gevoel van toepassing is op het betreffende waardegebied. Door het aangeven van de mate waarin de gevoelens op een specifiek waardegebied van toepassing zijn, ontstaat een patroon van gevoelens dat kenmerkend is voor dat waardegebied.

Via een computerprogramma is het nu mogelijk om opvallende zaken en verbanden tussen waardegebieden zichtbaar te maken. Je wordt op deze manier geconfronteerd met aspecten waarvan je je tot nu toe niet zo (duidelijk) bewust was. Dit resulteert in een beter zicht op je eigen situatie.


De ZKM in een stappenplan

  • Stap 1: inventariseren van waardegebieden (duur: 2-3 uur)
  • Stap 2: verbinden van gevoelens aan de verschillende waardegebieden (thuis)
  • Stap 3: bespreken van de verschillende gegevens (duur 2-3 uur)
  • (Stap 4: opdracht om thuis uit te voeren - mogelijke optie)
  • (Stap 5: hernieuwde inventarisering van waardegebieden en bespreking - mogelijke optie)

Informatie

Ben je geïnteresseerd en wil je graag meer mondelinge informatie, bel dan naar de Studentenkerk en maak een afspraak met John Hacking. Samen met hem kun je dan bezien of dit onderzoek iets voor jou is en wanneer het kan plaatsvinden.

Kosten

Voor het eindrapport (dat elders wordt samengesteld) vragen wij een aan studenten een bijdrage van € 30,- (Medewerkers hebben een apart tarief omdat wij voor hen geen subsidie ontvangen). Dit rapport is het uitgangspunt voor het tweede gesprek waarin de uitkomst van het onderzoek samen bekeken wordt en uitgewerkt.

Overeenkomst

Als je een onderzoek start ga je akkoord met de overeenkomst die je hier kunt vinden:Overeenkomst met betrekking tot het aangaan van een Zelfonderzoek (pdf, 41 kB)

lago di lugano 201341

Info vanuit de ZKM vereniging

Informatie over de ZKM als coachingtraject

De Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) is een unieke, wetenschappelijk onderbouwde methode om mensen in korte tijd te coachen naar nieuw gedrag dat is gebaseerd op zelfinzicht. Op heldere en effectieve wijze ontstaat snel inzicht in de rode draad van iemands gedrag en functioneren en de – vaak onbewuste - motieven en emoties die daarbij een rol spelen.
De ZKM is een relatief kort en intensief coachingstraject volgens een vaste opbouw. Het is gebaseerd op de narratieve psychologie, waarbij het levensverhaal centraal staat. Met dit verhaal geeft een persoon op zijn eigen manier betekenis aan zichzelf, zijn omgeving en zijn leven. Samen met de coach brengt de cliënt dit verhaal in kaart. Vervolgens worden de persoonlijke gevoelens die ónder dit levensverhaal liggen, inzichtelijk gemaakt. Dit vormt de basis voor een aantal analysegesprekken, waardoor de cliënt direct een grondig inzicht krijgt in de patronen in zijn denken en doen.
Dit inzicht in persoonlijke gevoelspatronen stimuleert bewustwording, zodat van daaruit de gewenste veranderingen kunnen worden ingezet. Het zelfonderzoek en de coaching die daarbij hoort, is geen test of therapie. Het is wel een bewezen, uiterst effectieve methode om op basis van nieuwe inzichten nieuw gedrag te gaan ontwikkelen.
Wil je meer weten? Klik dan hier voor een digitale brochure over de ZKM.

Zelfonderzoek op basis van eigen ervaringen zonder uitgebreid traject

www.myinsightout.nl

Ontdek je eigen wijsheid

Het leven reikt je steeds weer ervaringen aan om te groeien en te ontwikkelen. Welke lessen zitten er in die ervaringen? Hoe ga je daarmee om? En wat doe je als deze ervaringen steeds weer terugkomen?

My Insight Out helpt je hierbij.

My Insight Out is een online-tool voor zelfonderzoek, gebaseerd op een wetenschappelijk theorie en een database van duizenden ervaringen van andere mensen. Door ermee aan de slag te gaan ontdekt je je eigen wijsheid en ontwikkelstappen.

Wanneer je de link volgt word je gevraagd een  code in te voeren waarmee je gratis een aantal keren een zelfonderzoekje kunt doen. Deze code kun jij als student van de Radboud Universiteit  aanvragen bij info@reflection-action.nl

houvast