Zoek in de site...

Bestuur en beleidsraad

Stichtingsbestuur
De werkzaamheden binnen de Studentenkerk vallen onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Oecumenische Studentenkerk Nijmegen. Doel­stelling van deze stichting: pastorale zorg op oecumenische basis voor studenten van de RU. De bestuursleden van deze stichting worden voorge­dragen door de drie organisa­ties die belang hebben bij deze doel­stel­ling, te weten: de R.K. Parochie van de H. Geest (RK), de Algemene Kerkenraad van de Hervormde-Gereformeerde Kerk Nijmegen (PKN) en de Radboud Universiteit Nijmegen (RU). Ook een student maakt deel uit van dit bestuur, op voordracht van de klankbordgroep en een lid van het team van pastores.

Teamleden: John Hacking / Jos Geleen / Nicole Schubert/ Marieke Fernhout (teamleden)

Het RSIN-nummer van de Studentenkerk is 805347100

Parochiebestuur:

Sinds 1 september 2021 is het bestuur van de R.K. studentenparochie, parochie H.Geest als volgt samengesteld: ):

Downloads:

Jaarverslag